Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 34  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 33, br. 3, str. 65-71
Energetski aspekti navodnjavanja kišenjem
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-20076: Unapređenje i očuvanje poljoprivrednih resursa u funkciji racionalnog korišćenja energije i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje

Ključne reči: energija; samohodni kišni top; mobilni linearni sistem; navodnjavanje
Sažetak
Istraživanjima su obuhvaćena dva različita sistema navodnjavanja kišenjem i to samohodni kišni top i mobilni linearni sistem. Na osnovu proračuna može se zaključiti da ova dva sistema rade sa različitim pritiscima, a samim time i gubitci u cevovodu su različiti. Razlog znatno većim gubicima (1,7 bar), a time i većoj potrošnji energije (131 kW/ha) kod samohodnog kišnog topa leži u činjenici da se energija vode u ovom slučaju koristi za namotavanje creva odnosno za kretanje prskača. Kod mobilnog linearnog sistema za kretanje se koriste elektro motori, a sem toga ovaj sistem radi sa znatno nižim pritiscima pa je samim time i potrošnja energije manja (45,28 kW/ha).
Reference
Amir, I. (1991) Moving irrigation systems. Vulcani center
Avakumović, D. (1994) Navodnjavanje. Beograd: Građevinski fakultet
Belami, A., Ofen, A. (1986) Irrigation engineering. IESP
Benami, R. (1986) Irrigation engineering. Haifa: Technion
Đević, M. (1991) Neki aspekti kvaliteta rada kišnih agregata. u: Aktuelni problemi tehnike navodnjavanja i izbor opreme - zbornik radova, Negotin, str. 62-66
Đević, M., Kresović, B., Miodragović, R. (1996) Efekti primene navodnjavanja kišenjem u biljnoj proizvodnji. u: Jevtić S. i Pekić S. [ur.] Drought and plant productions, Internat. symposium, Donji Milanovac - Lepenski Vir, Proceedings, Belgrade: Agricultural Research Institute 'Serbia'
Đević, M., Miodragović, R. (1997) The effects of the use of mobile raining irrigation systems in crop production. u: International conference agriculture, fisheries and agro-industry in the Mediterranean region with special reference to Islands, Valletta, march, 20-22
Miodragović, R., Đević, M., Mančev, S. (1996) Efekti primene mobilnog uređMaja za navodnjavanje u biljnoj proizvodnji - zbornik radova. Beograd-Zemun: DPT
Miodragović, R. (2001) Tehnološko-tehnički parametri mobilnih sistema za navodnjavanje kišenjem. Beograd: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.03.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka