Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 46  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 37, br. 1, str. 34-41
Akutna peritoneumska dijaliza - prednosti i nedostaci u lečenju bolesnika sa akutnim oštećenjem bubrega
aKlinički centar Kragujevac, Klinika za urologiju, nefrologiju i dijalizu
bZdravstveni centar, Odeljenje za hemodijalizu, Zaječar
cKlinički centar Kragujevac, Klinika za internu medicinu
Projekat:
Analiza strukture troškova i uticaja na zdravstveni budžet Republike Srbije epidemiološki najmasovnijih i/ili najskupljih oboljenja i procena odnosa troškovi / efektivnost / korisnost medicinskih intervencija (MPNTR - 175014)

Ključne reči: akutno oštećenje bubrega; akutna peritoneumska dijaliza; adekvatnost dijalize
Sažetak
Indikacije za akutnu peritoneumsku dijalizu-PD su renalne (uremijski klinički sindrom, oligurija kod hemodinamski nestabilnih bolesnika, hemoragijska stanja, nemogućnost obezbeđivanja vaskularnog pristupa) i nerenalne (refraktarna zastojna srčana slabost, hipervolemija otporna na lečenje diureticima, trovanje, akutni pankreatitis, akutna insuficijencija jetre, klinički značajna hipo- ili hipertermija). Prednosti akutne PD su: široko dostupna i tehnički laka za izvođenje, ne zahteva visoko specijalizovano obučeno osoblje ili skupu i specifičnu opremu, ne zahteva vaskularni pristup, ne zahteva primenu antikoagulanasa, nema interakcije krvi i dijalizatora, omogućava postepeno odstranjivanje uremijskih toksina i supstancija, kao i postepeno odstranjivanje velike količine tečnosti. Najznačajniji nedostaci akutne PD su: potrebna netaknuta trbušna šupljina sa odgovarajućim kapacitetom za klirens uremijskih toksina i supstancija, povećanje intraabdominalnog pritiska usled ulivanja dijalizata, pogoršanje funkcije pluća kod bolesnika sa akutnim oštećenjem pluća i akutnim respiratornim distres sindromom, povećanje pritiska ventilacije kod bolesnika koji su na mehaničkom respiratoru, nemogućnost precizne kontrole ultrafiltracije, neadekvatan klirens uremijskih toksina kod bolesnika sa pojačanim katabolizmom, neadekvatan klirens uremijskih toksina srednje molekulske mase i zapaljenskih medijatora, rizik od infekcije peritoneuma, povećan gubitak proteina. U kontraindikacije za akutnu PD spadaju: nedavna abdominalna i kardiotorakalna hirurgija, peritoneo-pleuralna komunikacija, zapaljenje zida abdomena, gljivični peritonitis, teška respiratorna insuficijencija, graft abdominalne aorte, izražen hiperkatabolizam, teška hiperkaliemija i težak akutni edem pluća. Glavni modaliteti akutne PD su: akutna intermitentna PD, kontinuirana uravnotežena PD, visoko-volumenska PD, tajdl PDi kontinuirana protočna PD. Kontinuirana visoko-volumenska PD je dobra alternativa za svakodnevnu hemodijalizu i kontinuirane modalitete dijalize u lečenju bolesnika sa akutnim oštećenjem bubrega.
Reference
Abe, R., Oda, S., Shinozaki, K. Continuous hemodiafiltration using a polymethyl methacrylate membrane hemofilter for severe acute pancreatitis. u: Suzuki H., Hirasawa H. [ur.] Acute blood purification: Contrib nephrol, Basel: Karger, 54-63; 166
Amerling, R., Glezerman, I., Savransky, E., Dubrow, A., Ronco, C. (2003) Continuous flow peritoneal dialysis: Principles and applications. Semin Dial, 16(4): 335-40
Ansari, N. (2011) Peritoneal Dialysis in Renal Replacement Therapy for Patients with Acute Kidney Injury. Int J Nephrol, Article ID 739794
Bagshaw, S.M., Cruz, D.N., Gibney, N.R., Ronco, C. (2009) A proposed algorithm for initiation of renal replacement therapy in adult critically ill patients. Critical care, 13(6): 317
Bellomo, R., Ronco, C., Kellum, J.A., Mehta, R.L., Palevsky, P. (2004) Acute renal failure-definition, out-come measures, animal models, fluid therapy and information technology needs. Critical Care, 8(4): R204
Burdmann, E.A., Chakravarthi, R. (2011) Peritoneal Dialysis in Acute Kidney Injury: Lessons Learned and Applied. Seminars in Dialysis, 24(2): 149-156
Cerda, J., Sheinfeld, G., Ronco, C. (2010) Fluid Overload in Critically Ill Patients with Acute Kidney Injury. Blood Purification, 29(4): 331-338
Chionh, C.Y., Soni, S., Cruz, D.N., Ronco, C. (2009) Peritoneal dialysis for acute kidney injury: Techniques and dose. u: Peritoneal dialysis: From basic concepts to clinical excellence: Contrib nephrol, Basel: Karger, 163: 278-84
Chionh, C.Y., Ronco, C., Finkelstein, F.O., Soni, S.S., Cruz, D.N. (2010) Acute peritoneal dialysis: What is the 'adequate' dose for acute kidney injury?. Nephrology, dialysis, transplantation, 25(10): 3155-60
Davenport, A. (2011) Dialytic Treatment for Septic Patients with Acute Kidney Injury. Kidney and Blood Pressure Research, 34(4): 218-224
Gabriel, D.P., Caramori, J.T., Martin, L.C., Barretti, P., Balbi, A.L. (2009) Continuous peritoneal dialysis compared with daily hemodialysis in patients with acute kidney injury. Perit Dial Int, 29 (Suppl 2): 62-71
Gabriel, D.P., Nascimento, G.V.R.do, Caramori, J.T., Martim, L.C., Barretti, P., Balbi, A.L. (2007) High volume peritoneal dialysis for acute renal failure. Peritoneal dialysis international, 27(3): 277-82
George, J., Varma, S., Kumar, S., Thomas, J., Gopi, S., Pisharody, R. (2011) Comparing continuous venovenous hemodiafiltration and peritoneal dialysis in critically ill patients with acute kidney injury: A pilot study. Peritoneal dialysis international, 31(4): 422-9
Hirasawa, H. (2010) Indications for blood purification in critical care. u: Suzuki H., Hirisawa H. [ur.] Acute blood purification: Contrib nephrol, Basel: Karger, vol. 166, pp 21-30
Joannidis, M. (2009) Continuous Renal Replacement Therapy in Sepsis and Multisystem Organ Failure. Seminars in Dialysis, 22(2): 160-164
Joannidis, M., Forni, L.G. (2011) Clinical review: Timing of renal replacement therapy. Critical care, 15(3): 223
John, S., Eckardt, K. (2007) Renal replacement strategies in the ICU. Chest, 132(4): 1379-88
Kawanishi, H. (2010) Terminology and classification of blood purification in critical care in Japan: Indications for blood purifications in critical care. u: Suzuki H., Hirisawa H. [ur.] Acute blood purification: Contrib nephrol, Basel: Karger, vol. 166, pp 11-20
Nakada, T., Matsuda, K., Sadahiro, T., Nakamura, M., Abe, R., Hirasawa, H. (2008) Continuous Hemodiafiltration with PMMA Hemofilter in the Treatment of Patients with Septic Shock. Mol Med, 15(5-6); 257-63
Passadakis, P., Oreopoulos, D. (2007) Peritoneal dialysis in acute renal failure. Adv Perit Dial, 23(1): 7-16
Petrović, D. (2011) Akutno oštećenje bubrega - etiologija, dijagnostika i lečenje. Medicinska istraživanja, =45: 7-13
Petrović, D., Jagić, N., Miloradović, V., Nikolić, A., Stojimirović, B. (2010) Kardio-renalni sindrom - definicija, klasifikacija i osnovni principi lečenja. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, vol. 11, br. 2, str. 67-71
Petrović, D., Jagić, N., Miloradović, V., Nikolić, A., Poskurica, M., Stojimirović, B. (2011) Kardio-renalni sindrom u akutnoj dekompenzaciji hronične kongestivne srčane slabosti. u: Radenković S. [ur.] Kardionefrologija, Niš: GIP PUNTA, 5, 117-26
Petrović, D., Avramović, M. (2009) Rezidualna renalna funkcija i kardiovaskularne komplikacije kod bolesnika na peritoneumskoj dijalizi. Acta Facultatis Medicae Naissensis, 26(3): 135-141
Ronco, C. Introduction. u: Suzuki H., Hirasawa H. [ur.] Acute blood purification: Contrib nephrol, Basel: Karger, 1-3; 166
Schrier, R.W. (2010) Fluid Administration in Critically Ill Patients with Acute Kidney Injury. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 5(4): 733-739
Soni, S.S., Ronco, C., Katz, N., Cruz, D.N. (2009) Early diagnosis of acute kidney injury: The promise of novel biomarkers. Blood purification, 28(3): 165-74
van Biesen, W., Vanholder, R., Lameire, N. (2006) Defining Acute Renal Failure: RIFLE and Beyond. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 1(6): 1314-1319
Yerram, P., Karuparthi, P.R., Misra, M. (2010) Fluid overload and acute kidney injury. Hemodialysis International, 14(4): 348-354
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci