Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 22  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 61, br. 2, str. 365-382
Efikasnost učenja o životinjama putem otkrivanja u razrednoj nastavi
aUniverzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
bUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresatozchemy@eunet.rs, msegedinac@gmail.com, gordana.nikolic@zuov.gov.rs
Ključne reči: efikasnost; nastava integrisanih prirodnih nauka; učenici četvrtog razreda osnovne škole; učenje putem otkrivanja
Sažetak
U razrednoj nastavi učenici treba da steknu osnovna znanja o životinjama i uticaju životnog staništa na njih. Cilj rada je analiza uticaja učenja putem otkrivanja na kvalitet znanja učenika četvrtog razreda osnovne škole o životinjama. U istraživanju je primenjena eksperimentalna, komparativna i analitičko-deskriptivna metoda. U njemu je učestvovalo 118 učenika četvrtoga razreda osnovne škole (59 učenika u eksperimentalnoj i 59 učenika u kontrolnoj grupi). U istraživanju je kreiran model u kojem je primenjena strategija učenja putem otkrivanja. Model je realizovan u radu s učenicima eksperimentalne grupe. Tehnika skupljanja podataka je testiranje pomoću inicijalnog, finalnog testa i retesta. Učenici eksperimentalne grupe su ostvarili bolje rezultate u odnosu na učenike kontrolne grupe na finalnom testu i retestu, naročito na nivoima analize, sinteze i evaluacije. Učenje otkrivanjem treba da bude jedna od značajnih strategija pomoću koje će učenici učiti o životinjama u razrednoj nastavi.
Reference
Bodrič, R. (2004) Nastava pisanja na engleskom jeziku. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Cohen, A.D. (1994) Assessing language ability in the classroom. USA: Heinle and Heinle Publishers
Emig, J. (1997) Writing as a mode of learning. u: College Composition and Communication 28, New Jersey: Boynton/Cook Publishers
Emig, J. (1983) The web of meaning. u: Essays on writing, teaching, learning and thinking, New Jersey: Boynton/Cook Publishers
Fulwiler, T. (1987) Teaching with writing. Upper Montclair, NJ: Boynton Cook publishers
Gardner, S., Fulwiler, T., ur. (1998) The journal book: For teachers in technical and professional programs. Upper Montclair, NJ: Boynton Cook publishers
Jordan, R.R. (1997) English for academic purposes: A guide and resource book for teachers. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Lindemann, E. (1989) Writing to learn. Chapel Hill: Center for teaching and learning, No. 4
Robinson, P. (1991) ESP today: A practitioner's guide. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
Vygotsky, L.S. (1962) Thought and language. Cambridge, MA, itd: Massachusetts Institute of Technology Press / MIT Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.