Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 38  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 20, br. 1, str. 42-46
Nivo zakorovljenosti organskih useva lucerke
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresaoliverai@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: korovi; lucerka; organska proizvodnja
Sažetak
S obzirom da je biljna proizvodnja po organskim principima tesno vezana sa povećanim nivoom zakorovljenosti useva, zbog isključivanja primene hemijskih preparata, neophodno je praćenje stanja korovske flore i vegetacije kako bi se pronašlo najprihvatljivije rešenje koje bi u našim agroekološkim uslovima dalo povoljne rezultate u pogledu redukcije korova. S tim u vezi, u radu su prikazani rezultati istraživanja zakorovljenosti useva organske lucerke različite starosti, koji su obavljeni na oglednim parcelama u Futogu tokom vegetacionog perioda 2015. godine. Kvantitativna i kvalitativna struktura korovske sinuzije u usevu lucerke na ispitivanom području je zavisila od godina starosti useva lucerke. Analizom stepena zakorovljenosti, konstatovano je prisustvo 19 korovskih vrsta, i to 13 u trogodišnjem usevu, 17 u četvorogodišnjem i samo 8 vrsta u petogodišnjem organskom usevu lucerke. Među konstatovanim vrstama dominirale su terofite sa 12 vrsta (63,1%), a najveći broj korovskih vrsta pripadao je familijama Poaceae (8) i Asteraceae (7). Utvrđeno je da postoje statistički značajne razlike između ukupne zakorovljenosti trogodišnjeg i četvorogodišneg useva, kao i između četvorogodišnjeg i petogodišnjeg organskog useva lucerke. Najveću brojnost imale su vrste Taraxacum officinale Web., Cynodon dactylon Pers. i Artemisia vulgaris L. kod kojih je broj individua/m2 bio statistički značajno veći u odnosu na sve ostale konstatovane vrste. Analizom florističkog sastava i stepenom zakorovljenosti konstatovano je da je to tipična korovska sinuzija karakteristična za usev lucerke.
Reference
Đukić, Đ., Moisuc, A., Janjić, V., Kišgeci, J. (2004) Krmne, korovske, otrovne i lekovite biljke. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Fava, E., Rossi, F., Speranzini, G. (2000) Enzootic ulcer in the back of the tongue in cattle after ingestion of hay containing flower clusters of yellow bristle-grass. DTW. Dtsch. Tierarztl. Wochenschr, 107 (9); 351-354
Ilić, O., Nikolić, L. (2015) Floristička i ekološka analiza korovske flore u organskom usevu lucerke. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 24, br. 1, str. 25-38
Javorka, S., Csapody, V. (1975) Iconographie der Flora des Sűdostlichen Mitteleuropa. Budapest: Akademiai Kiado
Josifović, M., ur. (1970-1977) Flora SR Srbije, I-IX. Beograd: SANU
Kojić, M., Šinžar, B. (1985) Korovi. Beograd: Naučna knjiga
Kojić, M., Stanković, A., Čanak, M. (1972) Korovi - biologija i suzbijanje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za zaštitu bilja
Landolt, E. (1977) Őkologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora. Zürich: Offentlichungen der Geobotanishen Institutes der ETH, Stiftung Rübel, 64 Heft
Ljevnaić-Mašić, B., Nikolić, L., Džigurski, D. (2015) Weeds in organic production of pepper (Capsicum annuum L.): Bioindicators of habitat conditions. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 19, br. 5, str. 266-272
Nestorović, M.Lj. (2004) Korovska flora useva lucerke. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 421-429
Nešić, L., Sekulić, P., Belić, M., Čuvardić, M., Milošević, N. (2005) Characterization of soil for production of cabbage. Savremena poljoprivreda, vol. 54, br. 3-4, str. 417-420
Pacanoski, Z. (2010) Seasonal dinamics of the weed population in established alfalfa (Medicago sativa L.) in Pelagonia region, Republic of Macedonia. Pakistan Journal of Weed Science Research, 16 (1); 13-23
Pavlović, D., Topalić-Trivunović, L., Belošević, L. (2004) Korovska flora u kulturi lucerke # Weeds flora in alfalfa fields. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 13, br. 1, str. 59-64
Rassini, J.B., Freitas, A.R., de Prado, R. (1995) Efeitos de interferência de plantas daninhas no rendimento da cultura da alfafa. R. Soc. Bras. Zootec, 24 (4); 502-509
Renz, M. (2015) Effect of annual grass weeds on alfalfa establishment, yield and forage quality. u: Wisconsin Crop Management Conference, Proc, 129-130
Takhtajan, A. (2009) Flowering Plants. Springer, 2nd ed
Tutin, G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1960-1980) Flora Europaea. Cambridge: University press, 1-5
Ujvárosi, M. (1973) Gyomnövenyek. Budapest: Mezögazdasági Kiado
Yazdani, A.A., Abravan, P., Fazali, A.A. (2012) Effects of alfalfa sowing rate and planting methods on weed population dynamic in establishment year. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3 (5); 1045-1051
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 15.11.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka