Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 13  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 8, br. 1-2, str. 43-48
Jedan način dodeljivanja težina kriterijuma u metodama višekriterijumskog odlučivanja
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin
Sažetak
Dodeljivanje težina kriterijumima neminovno predstavlja izvor subjektivnosti u svim metodama VKO. U ovom radu učinjen je napor da se definiše postupak koji bi uticao na smanjenje ovih subjektivnosti.
Reference
Čupić, M.E., Rao, T.V.M. (1997) Savremeno odlučivanje - metode i primena. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Čupić, M.E., Novaković, T., Svilar, M. (1992) Generatori i aplikacije sistema za podršku odlučivanju. Beograd: Naučna knjiga
Lalić, N., Kecman, T., Suknović, M. (2001) Određivanje težina korisničkih kriterijuma i izbor dobavljača procesom grupnog odlučivanja. u: SYM-OP-IS '01, XVIII simpozijum o operacionim istraživanjima, Zbornik radova, str. 179-182
Lipovac, D., Radojčić, M., Letić, D.R. (2000) Modeli optimizacije. Kruševac: Izdavački centar za industrijski menadžment / ICIM
Nikolić, M. (2001) Izbor novog proizvoda primenom metode AHP. DIT, Novi Sad, 15-16, str. 97-103
Nikolić, M. (2001) Modifikacija metode višekriterijumskog odlučivanja AHP. u: SYM-OP-IS '01, XVIII simpozijum o operacionim istraživanjima, Zbornik radova, str. 691-694
Pap, E.E. (1999) Fazi mere i njihova primena. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet / PMF
Radojičić, M., Žižović, M. (1998) Primena metoda višekriterijumske analize u poslovnom odlučivanju. Čačak: Tehnički fakultet
Subašić, P. (1997) Fazi logika i neuronske mreže. Beograd: Tehnička knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Vojnotehnički glasnik (2000)
Automatizovani sistemi za podršku odlučivanju
Pejanović Miloš, i dr.

Ekonomika (1994)
Kvantifikacija procesa upravljanja
Leković Milenko G.

Ekonomika (1995)
Osnove sistema za podršku odlučivanja
Đurđević-Prlinčević Gordana

prikaži sve [48]