Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 12  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 40, br. 4, str. 316-335
Važnije mikoze i bakterioze trešnje
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresabalazjel@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: trešnja; mikoze; bakterioze
Sažetak
U radu je dat pregled ekonomski najštetnijih patogena mikozne i bakteriozne prirode na trešnji u svetu i u Srbiji. Među najznačajnije parazite svakako spadaju Monilinia spp., Pseudomonas syringae pvs., Blumeriella jaapii, Leucostoma cincta i brojni virusi, a u novije vreme kao patogeni trešnje su opisane i fitoplazme. U pojedinim područjima i godinama, među značajnije patogene ubrajaju se i Stigmina carpophila, Xanthomonas arboricola pv. pruni, Agrobacterium tumefaciens i dr. U ovom radu je dat prikaz ekonomski najštetnijih patogena trešnje (štetnost, simptomi, karakteristike patogena i suzbijanje). Monilinia spp. spadaju među ekonomski najštetnije parazite trešnje. U cilju zaštite cvetova uglavnom se izvode dva do tri prskanja i jedno u fazi početka dozrevanja plodova (vodeći računa o karenci). Gljiva se održava u obliku micelije u mumijama ili u zaraženim grančicama. U našim uslovima, za ostvarenje prvih infekcija i njihovo širenje, najveći značaj imaju konidije. Apotecije i askusi sa askosporama se u prirodi retko formiraju. Po pravilu, plodovi postaju osetljivi u fazi dozrevanja, ali u zapuštenim i hemijski nezaštićenim voćnjacima i zeleni plodovi mogu biti zaraženi. P. syringae je kod nas dosta proučavan kao prouzrokovač sušenja raznih voćaka (kajsije, breskve i višnje), ali su podaci o ovom patogenu na trešnji kod nas veoma oskudni. U sadašnjim uslovima, s obzirom na povećanje proizvodnih površina pod trešnjom, može se očekivati pojava ovog patogena u novim, mladim zasadima. Za sada se na trešnji mogu uočiti simptomi koji ukazuju na bakterioznu prirodu oboljenja, ali eksperimentalno nisu dokazani. B. jaapii je kod nas ekonomski najštetniji parazit višnje i trešnje u proizvodnim zasadima. Na trešnji su najveće štete zapažene na sadnom materijalu u rasadnicima. Na mladim stablima lišće masovno opada tako da na njima ostaje samo po nekoliko vršnih, žućkastih listova. L. cincta je polifagni parazit, široko rasprostranjen u umerenom klimatskom području. Kod nas je ova patogena gljiva dosta proučavana kao prouzrokovač prevremenog sušenja breskve i kajsije. Prema dosadašnjim, preliminarnim ispitivanjima, Cytospora cincta je prisutna na suvim granama trešnje, ali njena uloga i značaj u procesu sušenja stabala trešnje nisu proučeni. Ova patogena gljiva na trešnji detaljno je proučavana u Severnoj Americi (SAD i Kanada).
Reference
Aleksić, G., Popović, T., Milovanović, P., Dolovac, N., Gavrilović, V. (2010) Mikoze breskve. Biljni lekar, vol. 38, br. 4-5, str. 299-310
Arsenijević, M., Balaž, J. (1983) Blumeriella jaapii (Rehm) v. Arx, kao parazit višnje i trešnje i mogućnosti suzbijanja. Savremena poljoprivreda, Vol. 3, br. 3-4, 181-192
Arsenijević, M., Balaž, J., Živkov, D. (1982) Rasprostranjenost askusnog stadijuma Blumeriella jaapii (Rehm.) v. Arx parazita višnje i trešnje u Jugoslaviji. Zaštita bilja, Vol. 33 (4), br. 162: 479-482
Arsenijević, M., Jasnić, S., Balaž, J., Petrov, M. (1973) Prilog proučavanju Cytospora cincta Sacc. kao parazita breskve. Zaštita bilja, 126, str. 337-349
Arsenijević, M., Jasnić, S., Balaž, J., Petrov, M. (1982) Razvoj Cytospora cincta Sacc. kao parazita breskve tokom godine. Zaštita bilja, Vol. 33 (1), br. 159: 73-83
Arsenijević, M. (1982) Parazit kajsije Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall i mogućnost suzbijanja. Jugoslovensko voćarstvo, 61-62: 43-50
Arsenijević, M., Balaž, J. (1978) Istraživanje prouzrokovača 'apopleksije' kajsije u Jugoslaviji. Jugoslovensko voćarstvo, br. 44-45: 17-24
Arsenijević, M. (1976) Uloga bakterija u genezi 'apopleksije' kajsije. Zaštita bilja, 137-138: 237-244
Avramov, Z., Contaldo, N., Bartaccini, A., Sakalieva, D. (2011) First report of stolbur phytoplasmas in Prunus avium in Bulgaria. Bulletin of Insectology, 64 (Supplement): S71-S72
Balaž, J., Arsenijević, M. (1988) Etiološka proučavanja bakteriozne nekroze plodova višnje. u: VII Kongres Biologa Jugoslavije, Budva, 29.09.-03.10.1986
Balaž, J., Arsenijević, M. (1989) Further investigations on Pseudomonas Syringae pathovar as pathogen of sour cherry fruits in Yugoslavia. Budapest: Hungarian Academy of Sciences
Balaž, J., Arsenijević, M., Vojvodić, Đ. (1988) Etiološka proučavanja bakteriozne nekroze plodova i lišća višnje i mogućnosti suzbijanja parazita. Zaštita bilja, (God. 39) br.3(185) str. 311-321
Balaž, J., Cindrić, P., Ignjatov, S., Stamenov, M., Horvat, G. (2000) Pojava bolesti i suzbijanje parazita na voćkama i vinovoj lozi u 1999. g. Biljni lekar, =28 18-21
Balaž, J., Grbić, R., Prižurica, B. (1994) Gljive kao prouzrokovači sušenja grana breskve i mogućnosti njihovog suzbijanja. Savremena poljoprivreda, vanr. br. 42, 43-48
Balaž, J., Arsenijević, M. (1984) Ispitivanje uticaja rokova primene fungicida u suzbijanju primarnih i ranih sekundarnih infekcija lišća višnje prouzrokovanih gljivom Blumeriella jaapii (Rehm.) V. Arx. Zaštita bilja, Vol.35 (2), br. 168: 107-115
Biggs, A.R. (1995) Leucostoma canker. u: Ogawa J.M., Zehr E.I., Bird G.W., Ritchie D.F., Uriu K., Uyemoto J.K. [ur.] Compendium of Stone Fruit Diseases, APS Press, str. 28-30
Cameron, H.R. (1962) Diseases of deciduous fruit trees incited by Pseudomonas syringae van Hall. Technical Bulletin, 66
Cameron, R.H. (1960) Death of dormant buds in sweet cherry. Plant Disease Reporter, 2, Feb. 15, Vol. 44, No. 2, 139-143
Crosse, J.E. (1965) Bacterial canker of stone-fruits. Inhibition of leaf-scar infection of cherry by saprophytic bacterium from the leaf surfaces. Annals of Applied Biology, 56(1): 149-160
Crosse, J.E. (1966) Epidemiological relations of the pseudomonad pathogens of deciduous fruit trees. Annual Review of Phytopathology, 4(1): 291
Crosse, J.E., Garrett, C.M.E. (1966) Bacterial canker of stone-fruits: Infection experiments with Pseudomonas mors-prunorum and P. syringae. Annals of Applied Biology, 58(1): 31-41
Cvjetković, B. (2010) Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove loze. Čakovec: Zrinski
Elmhirst, J. (2006) Crop Profile for Sweet Cherries in Canada. u: Pesticide Risk Reduction Program, Pest Management Centre. Agriculture and Agri-Food Canada
Garrett, C.M.E. (1978) Pathogenic races of Pseudomonas mors-prunorum. u: Int. conf. plant pathology bact (IV), Angers
Garrett, C.M.E., Panagopoulos, C.G., Crosse, J.E. (1966) Comparison of plant pathogenic Pseudomonads from fruit trees. J Appl. Bact, 29, 342-356
Gavrilović, V., Balaž, J., Živković, S., Vidaković, M., Ivanović, Ž. (2010) Identification of Pseudomonas Syringae pv. Morsprunorum by REP-PCR fingerprinting. u: International vonference on Pseudomonas syringae and related pathogens (VIII), Oxford, 31st Aug. 3rd Sep. abstracts, 66
Gavrilović, V., Milijašević, S. (2004) Etiološka proučavanja nekroze pupoljaka trešnje i šljive. u: V Kongresa o zaštiti bilja, Zlatibor, Zbornik rezimea, str. 144
Gavrilović, V. (2009) Pseudomonas syringae - patogen voćaka u Srbiji. Pesticidi i fitomedicina, vol. 24, br. 3, str. 153-163
Hattingh, J.M., Roos, I.M.M., Mansvelt, E.L. (1989) Infection and systematic invasion of deciduous fruit trees by Pseudomonas syringae in South Africa. Plant Disease, 73: 784-789
Hattingh, M.J., Roos, I.M.M. (2008) Bacterial canker. u: Ogawa J.M., El Zehr G.W., Bird D.F., Ritchie K., Uriu J., Uyemoto K. [ur.] Compendium of Stone Fruit Diseases, St Paul: APS Press, 71-72
Ivanović, M., Ivanović, D. (2005) Bolesti voćaka i vinove loze i njihovo suzbijanje. Beograd: Poljoprivredni fakultet Univerziteta
Ivanović, Ž. (2011) Molekularna karakterizacija prirodnih izolata bakterija Pseudomonas syringae i identifikacija agenasa za njihovu biološku kontrolu. Beograd: Biološki fakultet, doktorska disertacija
Jones, A.L. (1971) Bacterial canker of sweet cherry in Michigan. Plant Disease reporter, Vol. 55, No.11, pp. 961-965
Jones, A.L., Sutton, T.B. (1996) Diseases of tree fruits in the East. Mich. State Univ. Ext. Publ, E154
Jones, L.A. (2008) Cherry leaf spot. u: [ur.] Compendium of Stone fruit diseases, APS Press
Klement,, Rozsnyay, Z., Susan, D., Visnyovsky, E. (1972) Apoplexy of Apricots: I Bacterial dieback and the development of the disease. Acta Phytopathologica Acad. Sci. Hung, No 7, 3-12
Klement, Z., Rožnjai, Ž.D., Arsenijević, M. (1974) Apoplexy of Apricots - Relationship of Winter Frost and the Bacterial Canker and Die-back of Apricots. Budapest: Akadémiai Kiadó
Lopez, M.M., Rosello, M., Palacio-Bielsa, A. (2010) Diagnosis and detection of the main bacterial pathogens of stone fruit and almond. Journal of Plant Pathology, 92 (1, supplement), S1.57-S1.66
Luepschen, S.N., Hetherington, E.J., Stahl, J.F., Mowrer, E.K. (1979) Cytospora canker of peach trees in Colorado: Survey of incidence, canker location and apparent infection courts. Plant Disease Report, 63 (8): 685-687
Lyskanowska, K. (1979) Bacterial Canker of Sweet Cherry (Prunus avium) in Poland. Journal of Phytopathology, 96(3): 222-230
Menard, M., Sutra, L., Luisetti, J., Prunier, J.P., Gardan, L. (2003) Pseudomonas syringae pv. avii (pv. nov.), the causal agent of bacterial canker of wild cherries (Prunus avium) in France. European Journal of Plant Pathology, 109(6), 565-576
Milatović, D., Nikolić, M., Miletić, N. (2011) Trešnja i višnja. Čačak: Naučno voćarsko društvo Srbije
Milatović, I. (1958) Prilog proučavanju biologije Coccomyces hiemalis Higg. u našoj zemlji. Zaštita bilja, (47-48): 227-230
Obradović, A., Kuzmanović, N., Ćalić, A., Gašić, K., Ivanović, M. (2010) Bakterioze i fitoplazmoze koštičavih voćaka. Biljni lekar, vol. 38, br. 4-5, str. 323-338
Ogawa, J.M., Zehr, E.I., Biggs, A.R. (1995) Brown rot. u: Ogawa J. M., Zehr E. I., Bird G. W., Ritchie D. F., Uriu K., Uyemoto J. [ur.] Compendium of stone fruits disease, APS Press, p. 7-10
Popović, T. (2004) Etiološka proučavanja sušenja grana breskve na području Fruške Gore. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarska teza
Popović, T., Balaž, J. (2005) Uticaj godišnjeg doba na stepen zaraze breskve gljivom Cytospora cincta. Zaštita bilja, vol. 56, br. 1-4, str. 55-66
Regner, K.M., Johnson, D.A., Gross, D.C. (1990) Etiology of canker and dieback of sweet cherry trees in Washington state. Plant Disease, 74(6): 430
Ross, I.M.M., Hattingh, M. (1986) Bacterial canker of sweet cherry in South Africa. Phytophylactica, 18, 1-4
Ross, I.M.M., Hattingh, M. (1987) Systemic Invasion of Cherry Leaves and Petioles by Pseudomonas syringae pv. morsprunorum. Phytopathology, 77(9): 1246
Rozsnyay, D.S., Barna, B. (1974) Studies on the toxin production of Cytospora (Valsa) cincta Sacc. Acta Phytopathologica academiae Scientarium Hungaricae, 9 (3-4); 301-310
Rozsnyay, D.Zs. (1977) Cytospora canker and dieback of apricots. EPPO Bulletin, 7(1): 69
Sletten, A. (1979) Bacterial canker of stone-fruits in Norway: Meldinger Fra Norges Landbrukshøgskole. Sceintific reports of the Agricultural University of Norway, Vol. 58 (31): 2-9
Smith, I.M., Dunez, J., Phillips, D.H., Lelliott, R.A., Archer, S.A. (1988) European handbook of plant diseases. Oxford, UK, itd: Blackwell Scientific Publications
Sobiczewski, P. (1984) Etiology of sour cherry bacterial canker in Poland. Fruit Science Reports, XI, No.4: 169-179
Spotts, R.A., Wallis, K.M., Serdani, M., Azarenko, A.N. (2010) Bacterial Canker of Sweet Cherry in Oregon-Infection of Horticultural and Natural Wounds, and Resistance of Cultivar and Rootstock Combinations. Plant Disease, 94(3): 345-350
Stojanović, D., Borić, B. (1973) Askusni stadijum Coccomyces hiemalis Higg. U Jugoslaviji. Zaštita bilja, 24 (122): 3-7
Sule, S., Seemuler, E. (1987) The role ice formation in the infection of sour cherry leves by Pseudomonas syringae pv. syringae. APS, 77 (2): 173-177
Sundin, G.W., Jones, L.A., Fulbright, W.D. (1989) Copper resistance in pseudomonas syringae pv. syringae from cherry orchards and its associated transfer in vitro and in planta with a plasmid. Disease control and pest management, 79,(8),861-865
Uyemoto, J.K., Luhn, C.F. (2006) In-season variations in transmission of cherry x-phytoplasma and implication in certification programs. Journal of Plant Pathology, 88 (3): 317-320
Valiunas, D., Jomantiene, R., Ivanauskas, A., Abraitis, R., Straniene, G., Zhao, Y., Davis, R. (2009) First report of new phytoplasma subgroup, 16rIII-S, associated with decline disease affecting sweet and sour cherry trees. Plant Disease, 93 (550):
Vasic, M., Duduk, N., Ivanovic, M.M., Obradovic, A., Ivanovic, M.S. (2012) First Report of Brown Rot Caused by Monilinia fructicola on Stored Apple in Serbia. Plant Disease, vol. 96, br. 3, str. 456-456
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.