Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 27, br. 1, str. 74-78
Mikro i makroelementi u mesu i organima fazana
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: mineralne materije; fazan
Sažetak
U radu su izneta ispitivanja sadržaja makro (Na, K, Ca, Mg, P) i mikroelemenata (Fe, Zn, Cu, Mn), u mišićnom tkivu (grudi i bataci), jetri i bubrezima fazana starih godinu dana. Fazani su uzgajani na fazaneriji, a hranjeni su standardnom smešom za uzgoj fazana. Ova istraživanja, kao i rezultati iz predhodnih istraživanja, imaju za cilj da pruže celovitu sliku kvaliteta mesa i iznutrica fazana, s obzirom na specifična jestiva svojstva divljači. Na osnovu dobijenih rezultata može se konstatovati da su jetra i meso bataka bogati mineralnim materijama i da ih karakteriše veliko prisustvo Fe i Mg kao značajnih elemenata u ishrani ljudi.
Reference
Guyton, A.C. (1978) Medicinska fiziologija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Harper, H.A., Rodvel, V.V., Mejs, P.A. (1982) Pregled fiziološke hemije. Beograd: Savremena administracija
Horwitz, W., ur. (1980) Official methods of analysis. Arlington, VA: Association of Official Analytical Chemists / AOAC, 13th edition
Moito, J., Palanska, O., Kartusek, V., Bezakova, E. (1993) Kvalita masa raticovey zveri. u: Daniel, Jelen, Srnec, Diviak [ur.] Z. Vol'nej priroy, Polnohospodarstvo, Agriculture, 39, 1, 54-60
Nikolić, B. (1977) Biohemija. Beograd: Naučna knjiga
Rede, R.R., Petrović, L.S. (1997) Tehnologija mesa i nauka o mesu. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Rogovski, B. (1981) Die ernahrungsphysiologische bedeutung von fleich und fett. Kulmbach: der Kulmbacher Reihe, Bd. 2
Stanimirović, S. (1979) Bromatologija - opšti deo. Beograd: Farmaceutski fakultet
Underwood, E.J. (1977) Trace elents in human and animal nutrition. New York-San Diego, itd: Academic Press
Vukićević, D. (1991) Ishrana. Zagreb: Školska knjiga
Vuković, I. (1998) Osnove tehnologije mesa. Beograd: Veterinarska komora Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Praxis medica (2006)
Značaj magnezijuma u terapiji kardiovaskularnih bolesti
Vučinić B., i dr.

Tehnologija mesa (2008)
Začinsko bilje kao dodatak u ishrani brojlera i senzorni kvalitet mesa
Savković Tatjana, i dr.

Tehnologija mesa (2009)
Ispitivanje kvaliteta mesa svinja sa farmi u Srbiji
Jovanović Srđan, i dr.

prikaži sve [97]