Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 42  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 37, br. 3, str. 63-70
Efekti mehanizovanog načina aplikacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji kukuruza
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za poljoprivrednu tehniku
bInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun
cAgromarket doo, Kragujevac

e-adresamdrazic@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (MPNTR - 31051)

Ključne reči: startno đubrivo; mehanizovana aplikacija; kukuruz; prinos; vlažnost
Sažetak
Konvencionalna proizvodnja kukuruza podrazumeva upotrebu standardnih mineralnih hraniva koja se u zemljište mogu uneti na različite načine. Za razliku od konvencionalne proizvodnje, ova istraživanja su sprovedena uz pretpostavku da će se primenom različitih normi osnovnih i tečnih startnih đubriva kao i unapređenim načinom njihove aplikacije ostvariti veće vrednosti prinosa i niži sadržaj vlage ubranog zrna. U radu je istraživan uticaj mehanizovane aplikacije različitih normi i načina unošenja osnovnog i tečnog startnog đubriva u zemljište pri proizvodnji merkantilnog kukuruza. Aplikacija tečnih startnih đubriva vršena je istovremeno sa setvom i to na dva načina: u trake i tačke pojedinačno za svaku biljku. Dobijeni rezultati pokazuju da je prinos zrna na površinama gde je vršena aplikacija startnog đubriva viši za 1,79 t·ha-1, dok je sadržaj vlažnosti zrna niži za 3,6% u odnosu na rezultate dobijene na kontrolnoj površini.
Reference
*** (2012) Statistički godišnjak Republike Srbije 2011. godina. Beograd: Republički zavod za statistiku
Binford, G.D., Hansen, D.J., Tingle, S.C. (2002) Corn response to starter and seed-placed fertilizer in Delaware. Mid-Atlantic Grain and Forage Journal, 8, 7-23
Glamočlija, Đ., Blažić, M., Živanović, L., Ikanović, J. (2007) Proizvodnja kukuruza u uslovima intenzivne ishrane biljaka azotom. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, 13(1-2): 31-44
Gordon, W.B. (2009) Starter fertilizer application method and composition in reduce-tillage corn production. Beter Crops, 93(2), str. 10-11
Latković, D., Jaćimović, G., Marinković, B., Malešević, M., Crnobarac, J. (2009) Sistem đubrenja u funkciji prinosa kukuruza u monokulturi i dvopolju. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 33(1): 77-84
Mandić, L.G., Đukić, D.A., Stevović, V.I. (2007) Biološka produktivnost i agrohemijski pokazatelji smonice pod kukuruzom u uslovima primene različitih đubriva. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, 44(1): 461-467
Mascagani, H.J., Boquet, D., Bell, B. (2007) Influence of starter fertilizer on corn yield and plant development on mississippi river alluvial soils. Beter Crops, 91,(2),8-10
Mesarović, S. (2009) Šta je najvažnije znati u proizvodnji kukuruza. u: Kukuruz - tehnologija ishrane, 1-4; Dostupno na: www.agro-ferticrop.rs/ferticrop/wp-content/uploads/2011/. /kukuruz.pdf, datum pristupa: 16.11.2012
Oljača, S.I., Dolijanović, Ž.K. (2003) Praktikum iz agroekologije. Zemun: Univerzitet, Poljoprivredni fakultet
Starčević, L.Đ., Latković, D. (2006) Povoljna godina za rekordne prinose kukuruza. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 299-310
Zublena, J.P. (1997) Starter fertilizers for corn production: Soil facts. Dostupno na: www.soil.ncsu.edu/publications/Soilfacts/AG-439-29, datum pristupa: 13.10.2012
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Analiza vremenskih uslova i doprinos roka i gustine setve optimalnim prinosima kukuruza
Latković Dragana, i dr.

Letop nauč rad Polj fak (2008)
Uticaj roka i gustine setve na visinu prinosa kukuruza
Latković Dragana, i dr.

Letop nauč rad Polj fak (2009)
Sistem đubrenja u funkciji prinosa kukuruza u monokulturi i dvopolju
Latković Dragana, i dr.

prikaži sve [5]