Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 42  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 65, br. 1-2, str. 73-78
Istorija lečenja urođenog krivog stopala
aUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine

e-adresadrlazar.petkovic@gmail.com
Ključne reči: Urođeni deformiteti stopala; Istorija medicine; Krivo stopalo; Ortopedija + istorija
Sažetak
Još uvek nema dobrog rešenja za lečenje svih oblika pes equinovarus deformiteta stopala. Najranije podatke o lečenju krivog stopala ostavio je Hipokrat. Galenus, Celsus i Averroe ograničili su se na verno citiranje onoga što je Hipokrat opisao. 'Opera chirurgica' Ambroisea Paréa, štampana 1575. godine, sadrži prvi opis ortopedskog pomagala za lečenje krivog stopala. Bruckner je 1796. godine napisao prvu monografiju o urođenom krivom stopalu. Za moderan način lečenja ovih deformiteta zaslužan je Abel Mix Phelbs, koji je 1890. godine opisao medijalni release. Od 1980. do 1999. godine, usaglašeno je mišljenje da neoperativno lečenje treba početi neposredno po rođenju. Od tog perioda do danas, definiše se progresivan pristup u operativnom radu, što podrazumeva primenu takozvane release procedure. Od 1960. do 1970. godine, u Jugoslaviji je sve više ortopeda i dečjih hirurga koji se bave lečenjem pes equinovarusa.
Reference
Bensahel, H., Catterall, A., Dimeglio, A. (1990) Practical applications in idiopathic clubfoot: A retrospective multicentric study in EPOS. Journal of pediatric orthopedics, 10(2): 186-8
Brdar, R. (2011) Urođeni deformiteti stopala. www.planeta.org.rs
Carlioz, H. (1993) Idiopathic clubfoot. u: European Instructional Course Lectures, Pairs: EFORT, V-1: 139-48
Cosma, D., Vasilescu, D., Vasilescu, D., Valeanu, M. (2007) Comparative results of conservative treatment in clubfoot by two different protocols. J Pediatr Orthop, 16(5): 317-321
Đorđević-Abbashar, N., i sar. (2007) Seminar 'Urođeno krivo stopalo'. Niš: Medicinski fakultet, CKME
Grill, F., Franke, J. (1985) The Ilizarov distraction for the correction of relapsed or neglected clubfoot. J Bone Joint Surg, B, 69(4): 533-597
Marić, D.M., Garces, G., Martinez, A., Petković, L.D. (2002) Istorija artroskopije. Medicinski pregled, vol. 55, br. 1-2, str. 51-56
Marić, D.M., Petković, L.D., Tomašević, V., Marić, D.L., Jovanović, M., Bajić, L. (2004) Neka zapažanja o evaluaciji akutnog hramanja kod deteta. Medicinski pregled, vol. 57, br. 7-8, str. 374-380
McKay, D.W. (1983) New concept of and approach to clubfoot treatment: Section II: correction of the clubfoot. Journal of pediatric orthopedics, 3(1): 10-21
Pajić, D., Šnur, A. (2001) Urođeno krivo stopalo. Novi Sad: Stylos
Pajić, D. (1984) Urođeno krivo stopalo. Novi Sad: Medicinski fakultet
Petković, L., Lj, P., Marić, D., Maricikić, A. (1999) Operativno lečenje urođenog krivog stopala. Acta orthopaedica iugoslavica, 30:157-61
Petković, L., Gajdobranski, Đ., Marić, D., Petković, M., Radin, Z. (2010) Rezultati operativnog lečenja urođenog krivog stopala kod dece. u: Zbornik sažetaka II kongres ortopedskih hirurga i traumatologa Srbije SOTA sa međunarodnim učešćem, Novi Sad: Klinički centar Vojvodine, str. 91
Ponseti, I.V. (2000) Clubfoot management. J Pediatr Orthop, 20, 6, 699-700
Ryoppy, S., Sairanen, H. (1983) Neonatal operative treatment of club foot. A preliminary report. Journal of bone and joint surgery. British volume, 65(3): 320-5
Seringe, R. (1997) Management of congenital convex foot. u: European Instructional Course Lectures, Paris: EFORT, V-3: 112-8
Tachdjian, M.O. (1990) Pediatric orthopedics. Philadelphia, itd: W.B. Saunders
Turco, V.J. (1981) Clubfoot: Current problems in orthopaedics. New York: Churchill Livingstone
Velisavljev-Filipović, G. (2006) Arthrogryposis multiplex congenita - redak sindrom ukočenih zglobova na rođenju. Medicinski pregled, vol. 59, br. 7-8, str. 375-379
Vukašinović, Z., Antonesku, D., Baščarević, Z., Čobeljić, G., Dunjić, R., Djordjević-Marušić, N., Marinka, L., Marković, M., Simić, D., Slavković, S., Vladimirov, B., Voutsinas, S. (1999) Dečja ortopedija. Beograd: Institut za ortopedsko-hirurške bolesti Banjica
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: istoriografski prilog
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2012.

Povezani članci