Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 42  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 37, br. 2, str. 71-79
Nesreće sa vozačima traktora u javnom saobraćaju na teritoriji Beograda
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za poljoprivrednu tehniku
bUniverzitet Goce Delčev, Poljoprivredni fakultet, Štip, Republika Makedonija

e-adresakoleg@agrif.bg.ac.rs
Ključne reči: javni saobraćaj u Beogradu; vozači traktora; nesreće; različite povrede
Sažetak
Prema istraživanju, poljoprivredni traktori imaju visok rizik pojave izazivanja nesreća i različitog stepena povređivanja učesnika u javnom saobraćaju. U periodu od 2005. do 2010. godine, u javnom saobraćaju na teritoriji grada Beograda, tragično je nastradalo 26 traktorista. U istom periodu utvrđen je broj od 79 teško povređenih (trajna invalidnost) vozača traktora, kao i 167 lako povređenih osoba. Različite i opasne nesreće i povrede u javnom saobraćaju koje izazivaju vozači traktora, i dalje su realnost na teritoriji Beograda, kao najvećeg grada u Srbiji. Prema istraživanju Autora nedostaju: osnovna i posebno dodatna stručna obuka rukovaoca traktora i mašinama, kao stručno-tehnički kursevi za sigurno i pravilno korišćenje traktora, i strogo poštovanje zakonskih saobraćajno-tehničkih regulativa.
Reference
*** (2012) Činjenice o Beogradu - Teritorija područja grada Beograda. Dostupno na: www.beograd.rs/cms/view.php?id=1195, datum pristupa: 17.11.2012
Cogbill, T.H., Busch, H.M. (1985) The spectrum of agricultural trauma. Journal of Emergency Medicine, 3(3): 205-210
Dolenšek, M., Oljača, M.V. (2002) Sprečavanje udesa i očuvanje zdravlja radnika u poljoprivredi Republike Slovenije. u: PrevIng (10), Sistemska analiza šteta u privredi, osiguranje i preventivno inženjerstvo, 11-12. 10, Beograd, zbornik radova, Beograd: Dunav-Preving, str. 325-331
Hetzel, G.H. (1996) Guide for safe tractor operation. NASD, Publication Number 442-091, September
Lewis, M.Q., Sprince, N.L., Burmeister, L.F., Whitten, P.S., Torner, J.C., Zwerling, C. (1998) Work-related injuries among Iowa farm operators: An analysis of the Iowa Farm Family Health and Hazard Surveillance Project. American Journal of Industrial Medicine, 33(5): 510-517
MUP, S.policije-Policijska uprava za grad B.saobraćajne policije (2012) Izveštaj o nesrećama u kojima su učestvovali traktori i druge poljoprivredne mašine: Interna policijska dokumentacija. Beograd
Murphy, D.J. (1991) An agricultural safety perspective. u: Papers and proceedings of the surgeon general's conference on agricultural safety and health, Des Moines, IA, Apr. 30-May 3, str. 199-203
Nikolić, R., Malinović, N., Bajkin, A., Furman, T., Brkić, M., Potkonjak, V., Mehandžić, R., Savin, L., Tomić, M., Ponjičan, O., Simikić, M., Bugarin, R., Gligorić, R., Sedlar, A., Žigić, N. (2006) Stanje i potrebe mehanizacije u 2007. godini u republici Srbiji. Poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 1, str. 1-12
Nikolić, R., Furman, T., Gligorić, R., Savin, L., Hristov, S. (1998) Poljoprivredna tehnika kao faktor humanizacije rada u poljoprivredi. Traktori i pogonske mašine, Vol. 4., No 2., p.191-196
Oljača, M.V., Đokić, M., Ružičić, L.N., Radoja, L., Bandić, J. (2001) The accidents and their causes in work with the agricultural machines. u: Annual International Meeting The American Society of Agricultural Engineers, Section No74, Advancing in the Science of Agricultural Safety and Health, ASAE paper No 018036
Oljača, M.V., Raičević, D., Ružičić, L.N., Ercegović, Đ., Đokić, M., Radojević, R., Gligorević, K., Todorović, J., Vujović, R., Vujović, I.R., Radoja, L., Đenić, J., i dr. (2007) Opasnosti i nesreće u eksploataciji mobilne poljoprivredne mehanizacije monografija. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Oljača, M.V., Kovačević, D., Radojević, R., Gligorević, K., Pajić, M., Dimitrovski, Z. (2010) Nesreće sa vozačima traktora u javnom saobraćaju Republike Srbije. Poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1, str. 75-82
Oljača, V.M., Ružičić, L., Tanevski, D., Dimitrovski, Z. (2002) Kontrolno-računarski sistemi u radnim procesima poljoprivredne mehanizacije. Godišnji zbornik radova, Poljoprivredni fakultet, Skoplje, Vol. 47, str.37- 44
Pešić, D., Antić, B., Pešić, D., Vujanić, M. (2010) Stvaranje opasnosti od strane poljoprivrednih mašina u noćnim uslovima. u: Zbornik radova - IX simpozijum 'Opasna situacija i verodostojnost nastanka saobraćajne nezgode', Zlatibor, str. 27-48
Read, K.O.M., Campbell, I.A., Kitchen, G. (1996) Auger injuries in the wimmera region 1987-95. ANZ Journal of Surgery, 66(4): 229-230
Shutske, J.M. (2001) Within Minnesota-related to tractor and machinery, disease and injury prevention: NIOSH/CDC agreement program
Zalimpić, A., Kukić, D., Brborić, N. (2012) Poljoprivredna mehanizacija kao učesnik u saobraćaju - Cenovnik mašinskih usluga u poljoprivredi 2012. Novi Sad: Zadružni savez Vojvodine, str. 17-21
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Poljoprivredna tehnika (2010)
Nesreće sa vozačima traktora u javnom saobraćaju Republike Srbije
Oljača Mićo V., i dr.

Poljoprivredna tehnika (2010)
Udesi sa traktorima u Sloveniji u periodu od poslednje tri decenije
Dolenšek Marjan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2012)
Posledice saobraćajnih nezgoda sa traktorima
Simikić Mirko, i dr.

prikaži sve [21]