Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:38
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 30  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 15, br. 3, str. 23-28
Gema i Šarac - prve srpske sorte jarog stočnog boba (Vicia Faba)
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Ključne reči: stočni bob (Vicia Faba); prinos; sirovi proteini; zrno
Sažetak
Tokom 2006. i 2007. godine, Odeljenja za priznavanje i zaštitu sorti, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije organizovalo je mikrooglede sa bobom na četiri lokaliteta. U oglede su bile uključene i dve novostvorene novosadske linije jarog stočnog boba, B-412 i B-413, i češka sorta Uran, kao standard. Obe linije priznate su kao nove sorte 2007. godine pod imenima Gema i Šarac. U proseku, najviši prinos zrna ostvarila je sorta Gema (2905 kg ha-1), iako između prosečnih vrednosti prinosa zrna sve tri ispitivane sorte nije bilo značajnih razlika. U poređenju sa standardom, sorte Gema i Šarac odlikovale su se značajno višim sadržajem sirovih proteina suve materije zrna, sa 341,4 g kg-1 i 341,1 g kg-1.
Reference
FAOSTAT (2009) FAO Corporate Statistical Database (FAOSTAT). Rome: United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), http://faostat.fao.org
Ljuština, M., Mikić, A. (2008) Grain legumes technology transfer in Old Europe: Archaeological evidence. u: Grain Legumes technology transfer platform workshop (II), Abstracts, Novi Sad, Serbia, 42-43
Mihailović, V., Mikić, A., Ćupina, B. (2007) Potencijal za korišćenje jednogodišnjih leguminoza u ishrani životinja. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 23, br. 5-6-1, str. 573-581
Mihailović, V., Pataki, I., Mikić, A., Katić, S., Vasiljević, S. (2007) Dostignuća u oplemenjivanju jednogodišnjih krmnih biljaka u Srbiji. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 79-86
Mihailović, V.M., Mikić, A., Ćupina, B., Erić, P. (2005) Field pea and vetches in Serbia and Montenegro. Grain Legumes, 44, str. 25-26
Mihailović, V., Mikić, A., Vasić, M., Katić, S., Karagić, Đ., Milić, D., Krstić, Đ. (2006) Agronomic characteristics of fodder landraces of faba bean from Serbia. u: International Work shop on Faba Bean Breeding and Agronomy Faba Bean Córdoba, Spain, 25-27 October, 191-193
Mikić, A., Ćupina, B., Katić, S., Karagić, Đ. (2006) Značaj jednogodišnjih krmnih mahunarki u obezbeđivanju biljnih proteina. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 91-104
Zeven, A.C., Zhukovsky, P.M. (1975) Dictionary of cultivated plants and their centres of diversity. Wageningen: Centre for Agricultural Publishing and Documentation
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.06.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka