Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:0
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 2 from 3  
Back back to result list
2005, vol. 10, iss. 4, pp. 7-10
Business process reengineering: Organizational and informatics aspects
Viša poslovna škola, Novi Sad
Keywords: business process reengineering; redesign; business process contents
Abstract
Business process reengineering is growing as an important organizational concept since '80s in 20th century and today it is in its maturity phase. In this paper, beside the brief history, main concepts, redesign process and contents and the contents of business processes are described.
References
Alter, S. (1999) Information systems: A management perspective. Reading: Addison Wesley
Andrews, D., Stalick, S. (1994) Business reengineering: The survival guide. New York: Yourdon Press
el Sawy, O.A. (2001) Redesigning enterprise processes for e-business. New York: McGraw-Hill
Gričar, J. (1992) Možni vplivi uporabe računalniškega izmenjavanja podatkov na organiziranje organizacij. in: Računalniško izmenjavanje podatkov način uključevanja v Evropo, 18-32
Gričar, J. (1994) Reorganiziranje procesov kot sestavna spreminjanja organizacij. in: Slovenski projekt RIP in medorganizacijski sistemi, 5-14, februar
Jošanov, B. (2001) Model vrednovanja mogućnosti uvođenja kooperativnih otvorenih interorganizacionih informacionih sistema. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Institut za matematiku, doktorska disertacija
Jošanov, B. (2002) Reinženjering procesa kao posledica izgradnje interorganizacionih sistema. Zbornik radova Više poslovne škole, Novi Sad, br. 2, str. 111-118
 

About

article language: Serbian
document type: Paper
published in SCIndeks: 02/06/2007

Related records

Strategijski menadžment (2007)
Upravljanje rizikom u poslovanju na Internetu
Jošanov Borislav