Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 12, br. 24, str. 69-76
Sortne specifičnosti karfiola na prinos i sadržaj nitrata
Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak, Srbija
Ključne reči: cauliflower; variety; hybrid; yield; nitrates
Sažetak
Azotna đubriva, pored toga što su značajni činioci u ostvarivanju visokih prinosa, mogu predstavljati izvor intenzivnog zagađenja zemljišta, pri čemu se povećane količine azota, posebno nitratnog oblika, usvajaju od strane biljaka. U cilju ispitivanja uticaja đubrenja azotom na prinos karfiola i akumulaciju nitrata u ruži karfiola, postavljeni su ogledi sa dva genotipa karfiola (sorta Snežna grudva i hibrid Nautilus F1), primenom rastućih doza azota- 80,120 i 160kgN/ha, u vidu prihranjivanja sa KAN-om. Dobijeni rezultati pokazali su tendenciju porasta svih ispitivanih parametara (masa ruže, prečnik ruže i ukupan prinos) sa povećanjem doze azota, sa prosečnim sadržajem nitrata u ruži karfiola kod sorte 1124 mg/kg i 733 mg/kg kod hibrida.
Reference
Batal, K.M., Granberry, D.M., Mullinisc, J.B.G. (1997) Nitrogen, magnesium and boron applications affect cauliflower yield, curd mass, and hollow stem disorder. Hortiscience, vol. 32, No 1, str. 75-78
Bjelić, V. (1993) Uticaj mineralne ishrane na rastenje, razviće i prinos karfiola. Zemun: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Bjelić, V. The influence of nitrogen quantities on cauliflower development and yields. Acta Horticulturae, No 462, vol. 2, str. 617-621
Booij, R. (1989) Effect of growth regulators on curd diameter of cauliflower. Scientia Horticulturae, 38(1-2): 23
Lazić, B., Marković, V., Đurovka, M., Ilin, Ž. (1994) Međuzavisnost sadržaja nitrata, vitamina C i beta karotina kod salate i karfiola. Savrem. poljopr, vol. 1, No 6., str. 143-147
Mangal, J.L., Pandita, M.L., Singh, S.S. (1982) Effect of irrigation intensities and nitrogen levels on growth and yield of cauliflower (Brassica oleracea var. Botrytis L). Haryana Agr. Univ.J. Res, 3, str. 413-417
Marković, V., Đurovka, M. (1990) The effect of mineral nutrition on the yield and quality of cauliflower. Acta Horticulturae, No 267, str. 101-109
Maynard, D.N., Barker, A.V. (1979) Regulation of nitrate acumulation in vegetables. Acta Horticulturae, No 93, str. 213-217
Pimpini, F., Venter, F., Wunsch, A. (1973) The influence of different nitrogen forms and increasing nitrogen doses on the content of total nitrogen and of nitrate in cauliflower plants. Acta Horticulturae, No 29, Vol.1, p. 307-318
Rather, K., Schenk, M.K., Everaarts, A.P., Vethman, S. (1999) Response of yield and quality of cauliflower varietes (Brassica oleracea var. Botrytis L) to nitrogen supply. Journal of Horticultural Science and Biotehnology, vol.74,No.5,p.658-664
Rogolini, M., Bissuel-Belaygue, C., Leterme, P. (2006) Effect of temporary N limitation on growth, development and N utilization by two cauliflower cultivars (Brassica oleracea L. botrytis). Acta Horticulturae, No 700, str. 23-28
Vagen, I.M., Amild, T.S., Skjelvag, A.O. (2007) Nitrogen fertilization of broccoli cultivars at different planting times: Yield and nitrogen use. Acta Agriculturae Scandinavica, vol. 57, No 1, str. 34-44
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka