Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
2000, br. 20, str. 39-44
Uticaj krupnoće i temperature ispitivanja na klijavost semena cikorije
aInstitut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
cUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
Ključne reči: cikorija; frakcije i masa semena; klijavost
Sažetak
Analizirane su tri sukcesivne frakcije semena cikorije i nefrakcionisano seme kao standard. Krupna frakcija bila je veličine preko 1 mm, srednja 0,8-1 mm i sitna frakcija veličine do 0,8 mm. U laboratorijskim uslovima ispitivana je brzina klijanja (energija), klijavost i masa 1000 semena. Najkrupnija frakcija ispoljila je statistički značajnu razliku prema ostalim frakcijama u procentu energije klijanja i klijavosti. Naklijavanje na konstantnoj temperaturi od 20°C najpovoljnije deluje na energiju klijanja i klijavost, dok je najnepovoljnija temperatura od 5/15°C 12/12 h naizmenično. Prema tome, u praksi se preporučuje proizvodnja i dorada semena cikorije koja će dati najveći udeo najkrupnije frakcije. Indirektan je zaključak da niže temperature ili njihovo variranje ne pogoduju vitalnosti ovog semena.
Reference
Hadživuković, S. (1991) Statistički metodi. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Drugo izdanje, Poglavlje 5
Snedecor, G.W., Cochram, W.G. (1967) Statistical methods. Calcutta: Oxford
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.12.2008.

Povezani članci

Lekovite sirovine (2001)
Starost, faktor upotrebne vrednosti semena peršuna lišćara
Jevđović Radosav D., i dr.

Lekovite sirovine (2001)
Uticaj agroekoloških uslova gajenja na prinos i kvalitet majorana
Maletić Radojka, i dr.

Lekovite sirovine (2001)
Klijanje semena odoljena u odnosu na starost i temperaturu ispitivanja
Jevđović Radosav D.

prikaži sve [124]