Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 10, br. 32-33, str. 20-26
Odjeci potonule katedrale
Radio Beograd
Ključne reči: odnos prema "osnovi" – već postojećem materijalu; uzorak; model; uzor; podudarnosti u načinu formalne izgradnje kompozicije; podudarnosti u melodijskoj i harmonijskoj strukturi materijala
Sažetak
U tekstu "Odjeci potonule katedrale" tumačene su podudarnosti koje je bilo moguće uočiti između "svite" Odjeci Vasilija Mokranjca i prelida "Potonula katedrala" Kloda Debisija. Sagledane u svetlu tipologije mogućih načina obraćanja prošlosti, koji se prema Mirjani Veselinović-Hofman mogu svesti na tri osnovna postupka – na tretman "osnove" po principu uzorka, modela i uzora, pronađene podudarnosti otvorile su mogućnost tumačenja Odjeka kao neke vrste "derivata" Potonule katedrale. Ukazano je, u tom smislu, na mogućnost da inspiracija za stvaranje Odjeka nije bilo samo celokupno impresionističko nasleđe i njegovi najopštiji principi, već da se Mokranjac pozivao i na jednu određenu kompoziciju, Potonulu katedralu. Posmatrano u odnosu na tri navedena osnovna načina interpretacije "osnove", Odjeci bi mogli biti tumačeni kao produkt tretmana nasleđa po principu modela. Veze između kompozicija razmatrane su na nivou njihovih vanmuzičkih sadržaja, kao i na nivou kompozicionih postupaka i podudarnosti muzičkih materijala.
Reference
*** (1984) Leksikon jugoslavenske muzike. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod 'Miroslav Krleža', vol. II - Vasilije Mokranjac, str. 31
Debussy, C. Preludes pour piano. Paris: Durand and Cie, (1er Livre)
Despić, D. (1997) Harmonija sa harmonskom analizom. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 399-400
Kovač, M. (1984) Simfonijska muzika Vasilija Mokranjca. Beograd: Udruženje kompozitora Srbije, str. 59-59
Mokranjac, V. (1977) Odjeci- svita za klavir solo. Beograd: Udruženje kompozitora Srbije
Monet, C. Ruanska katedrala
Persichetti, V. (1961) Twentieth century harmony. New York, itd: Norton, str. 15
Tatarkjevič, V. (1981) Istorija šest pojmova - umetnost, lepo, forma, stvaralaštvo, podražavanje, estetski doživljaj. Beograd: Nolit
Veselinović-Hofman, M.R. (1997) Fragmenti o muzičkoj postmoderni. Novi Sad: Matica srpska, str. 22-27
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci