Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 54, br. 3, str. 183-191
Fizičke i hemijske karakteristike zemljišta nekih prirodnih staništa lincure u zapadnoj Srbiji
aInstitut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', Beograd
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
dInstitut za zemljište, Beograd
Ključne reči: yellow gentian; natural sites; soil characteristic
Sažetak
Nekontrolisana eksploatacija lincure (Gentiana lutea L.) poslednjih godina je ozbiljno ugrozila njen opstanak u gotovo svim zemljama. Pred agronomsku struku nameće se zadatak ovladavanja tehnologijom proizvodnje ove vrste, kao i drugih planinskih vrsta lekovitog i aromatičnog bilja. Poznavanje pedoloških karakteristika je pri tome jedno od ključnih pitanja, naročito kod izbora vrsta i lokaliteta za gajenje. U ovom radu obuhvaćene su glavne pedološke karakteristike lokaliteta u zapadnoj Srbiji gde lekovito bilje samoniklo raste ili postoje mogućnosti za njegovu proizvodnju. Na planinama, Suvobor, Maljen, i Povlen u zapadnoj Srbiji, koje su prirodna stanista lincure (Gentiana lutea L.) utvrđeni su tipovi zemljišta; distrično smeđe na neutralnim i bazičnim eruptivima i eutrični silikatni koluvijalni nanos (na lokalitetu Maljen) sa litičnim kontaktom na dubini 40 - 70 cm. Zemljišta su u manjoj ili većoj meri skeletna a frakcija sitne zemlje je lakšeg mehaničkog sastava. U gornjem delu profila zemljišta imaju veliku ukupnu poroznost (52-67%) i dobra vodopropustljivost (u rasponu reda veličina 10-2 - 10-3 cm/sekundi). Visok sadržaj humusa (3-8 %), ekstremno nizak sadržaj fosfora (0,4-6,4 mg/100 g) i nizak do osrednji sadržaj kalijuma (8,2-20,9 mg/100 g) zajedniČka je karakteristika površinskog sloja zemljiŠta na sve tri planine. Generalno posmatrano reakcija zemljišta pH (H2O) je ispod 6,5 Što se ocenjuje kao povoljno za lincuru. Zbog visokog učešća serpentina u matičnom supstratu narušen je odnos razmenljivih katjona (Ca:Mg = 0,4:1 i K:Mg = 0,02:1) a u zemljištima na Maljenu i Suvoboru značajno je povišen i sadržaj Ni ( 600 - 1900 mg/kg) i Cr (170-450 mg/kg).
Reference
Bezzi, A., Aiello, N. (1993) The cultivation of yellow gentian (Gentiana lutea L) on pre-Alps and Apenninic mountains: Results and application. Acta Hort, 331, 19-25
Dachler, M., Pelzmann, H. (1999) Arznei-und Gewürzpflanzen, Anbau, Ernte, Aufbereitung. Wien: Österreichisher Agrarferlag
Doll, E.C., Lucas, R.E. (1973) Testing soil for potassium, calcium, and magnesium. u: Soil testing and plant analysis, Madison, WI: Publ. Soil Sci. Soc. Amer, str. 133-151
Franz, C., Fritz, D. (1975) Cultivation of gentiana lutea and main substances of some ecotypes (author's transl). Planta Med, 28(3): 289-300
Franz, Ch., Bezzi, A., Belliardo, F. (1996) Variability and Breeding of Gentiana lutea L. with respect to bitter substances. u: Atli del Convegno Genziana e specie amaro - aromatiche, Camerinn: Richerche ed Applicazioni, str. 29-34
Galambosi, B. (1996) Experiences of cultivating Gentiana lutea L. in Finland. u: Atti del Convegno Genziana e specie amaro - aromatiche, Camerino: Richerche ed Applicazioni, str. 139-142
Gambrell, R.P. (1996) Manganese. u: Bigham J. M. [ur.] Methods of Soil Analysis, Madison, WI: Soil Sci. Soc. of America, p. 665-682
Marquard, R., Kroth, E. (2001) Gelber Enzian (Gentiana lutea L). u: Anbau und Qualitätsanfoderungen Ausgewählter Arzneipflanze, Bergen, Deutchland: Buchedition Agrimedia, 85-92
Mclaren, R.G., Crawford, D.V. (1973) Studies on soil copper. I. The fractionation of copper in soils. J Soil Sci, 24, str. 172-181
Radanović, D., Predić, T. (1997) Primeri toksičnosti Al i Mn na usevima pšenice i ječma na distričnom pseudogleju i degradiranom smeđem zemljištu. u: IX Kongres JDPZ 'Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta, Zbornik radova, Novi Sad, str. 235-243
Reed, S.T., Marthens, D.C. (1996) Copper and zinc. u: Bigham J. M. [ur.] Methods of Soil Analysis, Madison, WI: Soil Sci. Soc. of America, p. 703-722
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Posebna izdanja, knjiga 78
Tucakov, J., Kilibarda, R. (1960) Prilog farmakognozijskom proučavanju lincure (Gentiana lutea L) u istočnim delovima Jugoslavije. Lekovite sirovine, 5, 57-64
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka