Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 38  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 48, br. 2, str. 369-374
Poreklo i sadržaj nikla u aluvijalno-deluvijalnim zemljištima Srema
aPoljoprivredna škola sa domom učenika, Futog
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresadusana.dozet@gmail.com
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Zagađenost zemljišta opasnim i štetnim materijama i mogućnost primene različitih metoda remedijacije

Ključne reči: aluvijalno-deluvijalna zemljišta; hemijska svojstva; nikal
Sažetak
U ovom radu su prikazani rezultati ispitivanja 30 reprezentativnih uzoraka aluvijalno-deluvijalnih zemljišta Srema. Ispitana su osnovna hemijska svojstva: aktivna kiselost zemljišta (pH u H2O), supstituciona kiselost (pH u 1M KCl), sadržaj CaCO3, humusa, ukupnog azota, kao i lakopristupačnog fosfora i kalijuma. Prikazane su osobine, poreklo, ponašanje i sadržaj ukupnog i lakopristupačnog nikla u zemljištu. Srednja vrednost ukupnog nikla ispitivanih uzoraka zemljišta je iznad MDK i iznosi 115,95 mg kg-1 zemljišta, dok srednja vrednost lakopristupačnog nikla iznosi 1,484 mg kg-1. Procentualni udeo pristupačnog sadržaja u ukupnom je dobar pokazatelj porekla zagađenja zemljišta. Pošto je utvrđen nizak procentualni udeo lakopristupačnog nikla u ukupnom (u proseku 1,36%), sledi zaključak da je sadržaj Ni u zemljištima Srema prirodnog porekla i da nema opasnosti od ulaska ovog elementa u lanac ishrane.
Reference
*** (1994) Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 23
Antić-Mladenović, S. (2004) Hemija nikla i hroma u zemljištima sa njihovim prirodno visokim sadržajima. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Ayodele, J.T., Mohammed, S.S. (2011) Speciation of nickel in soils and cereal. Res. J. Appl. Sci. Eng. Technol, 3, str. 202-209
Bogdanović, D., Ubović, M., Hadžić, B. (1997) Teški metali u zemljištu. u: Kastori R. [ur.] Teški metali u životnoj sredini, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, 95-143
Bogdanović, D., Ubavić, M., Malešević, M. (2005) Metode za utvrđivanje potreba biljaka za azotom. u: Kastori R. [ur.] Azot, agrohemijski, agrotehnički, fiziološki i ekološki aspekti, Novi Sad: Poljoprivredni Fakultet, str. 151-189
Bogdanović, D. (2007) Izvori zagađenja zemljišta niklom. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 31, br. 1, str. 21-28
Jakovljević, M., Antić-Mladenović, S. (2000) Visoki sadržaji teških metala u zemljištima i njihova koncetracija u biljkama. u: Ekološki pokret Grada Novog Sada [ur.] Eko- Konferencija 2000, Tematski zbornik, 71-76
Jakovljević, M., Antić, M.S. (1997) Uporedno proučavanje metoda za ocenu rastvorljivosti teških metala u zemljištu. u: Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta, Zbornik radova IX kongresa JDPZ, Beograd-Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta / JDPZ, str. 188-195
Miljković, N. (1975) Zemljišta Fruške Gore. Novi Sad: Matica srpska
Mrvić, V., Zdravković, M., Sikirić, B., Čakmak, D., Kostić-Kravljanac, Lj. (2009) Sadržaj štetnih i opasnih elemenata. u: Mrvić Vesna, Antonović Gligorije, Martinović Ljubiša [ur.] Plodnost i sadržaj opasnih i štetnih materija u zemljištima centralne Srbije, Institut za zemljište, III poglavlje knjige, pp. 75-145
Nešić, Lj., Belić, M., Manojlović, M., Pucarević, M. (2008) Fertility status and hazardous and harmful residues in the soils of Srem (Serbia). u: Eurosoil, Book of Abstracts, Vienna, Austria: University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), August, p.286
Nešić, Lj., Sekulić, P., Belić, M., Bogdanović, D., Čuvardić, M., Pucarević, M., Milošević, N., Jarak, M., Vasin, J., Kurjački, I., Đurić, S., Šermešić, S. (2007) Izveštaj o radu na projektnom zadatku - stanje plodnosti i sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu u cilju održivog razvoja poljoprivrede Vojvodine. Novi Sad
Nešić, L., Pucarević, M., Sekulić, P., Belić, M., Vasin, J., Ćirić, V. (2008) Osnovna hemijska svojstva u zemljištima Srema. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 255-263
Nešić, Š., Belić, M., Manojlović, M., Vasin, J. (2008) Zemljište-osnova održive poljoprivrede. u: Manojlović M. [ur.] Đubrenje u održivoj poljoprivredi, monografija, N. Sad: Poljoprivredni fakultet, str.35-44
Sikirić, B., Zdravković, M., Čakmak, D., Maksimović, S., Pivić, R. (2010) Sadržaj različitih formiteških metala u zemljištima doline Kolubare. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 59, br. 3, str. 159-169
Ubavić, M., Dozet, D., Bogdanović, D. (1993) Teški metali u zemljištima Vojvodine. u: Kastori Rudolf [ur.] Teški metali i pesticidi u zemljištu - teški metali i pesticidi u zemljištima Vojvodine, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 31-46
Ubavić, M., Bogdanović, D. (1995) Agrohemija. Novi Sad: Poljoprivredni Fakultet
Živković, B., Nejgebauer, V., Tanasijević, Đ., Miljković, N., Stojković, L., Drezgić, P. (1972) Zemljišta Vojvodine. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov1102369D
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2011.