Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 28  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 34, br. 2, str. 83-90
Uticaj primjene kultivator sijačice na efekte rekultivacije degradiranih zemljišta
aBiotehnički fakultet, Podgorica, Crna Gora
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: rekultivacija; zemljište; sjetva; proizvodnost; energija; prinos
Sažetak
Kategorije oštećenih i degradiranih zemljišta predstavljaju problem današnjice sa tendencijom daljeg rasta, a na štetu obradivih površina. Rekultivacija degradiranih zemljišta i odlagališta višestruko je značajna sa stanovišta izbora tehnologija, mašina, ekonomske opravdanosti i zaštite životne sredine. Odlagalište na kome su obavljena istraživanja u mehaničkom sastavu predstavlja heterogen materijal koga čine u većoj mjeri laporac sa sadržajem CaCO3 od 43,87 do 65,60%. Istraživanja primjene kultivator sijačice u rekultivaciji obavljena su na odlagalištu Rudnika uglja Pljevlja u periodu od 1995 - 1997. godine. Rekultivacija je obavljena sa kultivator sijačicom JOHN DEREE, model 1550, u agregatu vučnopogonske mašine od 88 kW.
Reference
Antonović, G. (1980) Oštećenje zemljiŠta i problemi njegove zaštite. Zemljište i biljka, Beograd, 29(2), str. 99-106
Antonović, G., Nikodijević, V., Živanović, Ž. (1978) Karakteristike oštećenih zemljišta rudarskim kopovima u basenima Kostolca i Kolubare. Zemlj. biljka, 27(1), str. 13-20
Antonović, G.M., Moskovljević, S.A., Protić, N.J. (1984) Osobine deposola kao supstrata zemljišta u regionu Kolubare. Zemljište i biljka, Beograd, vol. 33, No 1
Buringh, P. (1980) Na Assessment of hosses and Degradation of Productive Agricultural land un the World. Amsterdam: Geografisch Tijdschrift
Dožić, S. (1978) Ogled na jalovištu rudnika uglja u Pljevljima. Zemljište i biljka, Beograd, vol. 27, N 1-2, 157-164
Đević, M., Topisorović, G. (1989) Mogućnosti primene direktne setve u biljnoj proizvodnji. u: Simpozijum JDBT (XIV), Bled
Đević, M. (1985) Proučavanje tehnološko-tehničkih parametara mašina za obradu zemljišta sa aktivnim radnim organima. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Magistarski rad
Đević, M. (1992) Primena kombinovanih agregata u obradi zemljišta i setvi. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Fuštić, B. (1989) Oštećena zemljišta i mogućnost njihove rekultivacije na području Pljevlja. Zemljište i biljka, vol. 38 (2): 113-127
Gorbunov, N.I., Orlov, V.N., Tunik, B.M., Sulga, S.A. (1973) Rekomendaci po recultivacii zemel, narušennih promi{lennostin. Moskva, 132-149
Koprivica, R., Komarčević, D. (1995) Primena mehanizacije u zasnivanju i obnavljanju travnjaka. u: Zbornik radova, Žabljak
Kupers, H. (1984) The chaleuge of soil cultivations and soli - water problems. Journal of agriculture eng. research, 29
Lulo, M., Ćuk, H. (1985) Efekti mehanizovanog zasnivanja djetelinsko-travnih smješa u tratine prirodnih travnjaka, brdsko-planinskog područja. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (V), Banja Luka, 89-93
Luten, W. (1980) Soilseeding of grassland on peat Soils and on river barin clay soils
Mićić, J., Raičević, D., Đević, M. (1986) Rezultati primene sredstava združene tehnike u obradi zemljišta. I deo, 180-191
Resulović, H. (1978) Uticaj tehnološkog progresa na proces oštećenja i potrošnje zemljišta. Zemljište i biljka, vol. 27 (1-2): 1-12
Resulović, H. (1980) Prijedlog klasifikaciji deponija sa aspekta njihove pogodnosti za rekultivaciju. Zemljište i biljke, vol. 29, N 2, 135-141
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2009.

Povezani članci