Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 28  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 32, br. 4, str. 73-83
Tehničko-tehnološki postupci primene plovne mehanizacije za održavanje akvasistema Savskog jezera u Beogradu
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: Savsko jezero; akvatične biljke; plovna mehanizacija; održavanje akvasistema
Sažetak
Bez obzira da li su u pitanju veštački akvasistemi ili akvasistemi kao prirodna staništa pod antropogenim uticajem (reke, jezera-prirodna i veštačka, kanali i bare), potrebno je redovno održavanje ovih sistema kako bi zadržali svoju funkciju. Održavanje akvasistema podrazumeva kompleksnu i redovnu primenu određenih tehničko-tehnoloških postupaka koji omogućavaju neprekidno i efikasno funkcionisanje akvasistema, prema njegovim namenama. U radu je prikazan kompleksan pregled problematike tehničko-tehnoloških postupaka primene plovne mehanizacije u procesu uklanjanja vegetacije iz akvasistema Savskog jezera u Beogradu. Cilj rada je usmeren na utvrđivanje uzroka i posledica prekomernog rasta akvatičnih biljaka u Savskom jezeru, mehaničkih načina uklanjanja akvatične vegetacije, kao i tehničko-tehnoloških postupaka primene plovne kosačice Alpha Boats FX-6, na Savskom jezeru. Na osnovu teorijskih istraživanja u oblasti suzbijanja akvatičnih biljaka i praktičnoj primeni specijalizovane plovne mehanizacije Alpha Boats FX-6, na Savskom jezeru u Beogradu, može se zaključiti: - Mehanički način suzbijanja prekomernog rasta akvatičnih biljaka pokazao se kao ekološki jedno od najboljih rešenje ovog problema. - Velike količine biljnog materijala (dnevno i do 35 m3) koji se iznosi iz jezera i odvozi na deponiju, otvara i pitanje pronalaska rešenja dalje upotrebe pokošene biljne mase.
Reference
Alpha Boats Unlimited (2002) Operations and parts manual for aquatic weed harvester model FX-6. N. York
Ignjatović, D. (2004) Fotodokumentacija i istraživanja Savskog jezera. Beograd
Ignjatović, D. (2005) Tehničko-tehnološko postupci primene plovne mehanizacije u održavanju akva sistema. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Diplomski rad
Janković, M. (1987) Prilog poznavanju i rešavanju problema eutrofizacije i zarašćivanja Savskog jezera (Ada Ciganlija) kod Beograda. Glasnik Botaničkog zavoda i bašte, Beograd, str. 1-41
Kelić, V., Malešev, P. (1990) Plovna kosačica za održavanje kanalske mreže. SPT, Novi Sad, br. 4, str. 99-103
Martinović-Vitanović, V.M. (2004) Predlog projekta 'Ekološki status Savskog jezera u 2005. godini'. Beograd: Institut za biološka istraživanja 'Siniša Stanković'
Oljača, M.V., Raičević, D. (1999) Mehanizacija u melioracijama zemljišta. Beograd: Osiguranje Dunav
Šovljanski, R., Konstantinović, B., Klokočar-Šmit, Z. (2003) Akvatični korovi, suzbijanje i posledice. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Tanasković, M., Martinović-Vitanović, V., Kalafatić, V. (2004) Kvalitet vode jezera na Adi Ciganliji, kupališta 'Lido', i podavalskih akumulacija - Pariguz, -Bela Reka', -Duboki potok, u 2004. g. Beograd, str. 23-30
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.