Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
2001, br. 6, str. 91-100
Model društvenog i ekonomskog blagostanja - shvatanja i dileme
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Ključne reči: društveno blagostanje; ekonomsko blagostanje; funkcija društvenog blagostanja; odluke o blagostanju; opšta ekonomska ravnoteža
Sažetak
Autor se u ovom istraživanju bavi prezentacijom i kritikom shvatanja i modela društvenog blagostanja. Razmatra opšte postavke ekonomije blagostanja konstruisanje velike krive moguće granične korisnosti, optimizaciju blagostanja pomoću funkcije društvenog blagostanja. Razmatra koncepcije o vrednostima i načelima donošenja odluka o blagostanju, analizira pitanja etičnosti i pravednosti tržišne distribucije dohodaka i kontradiktornosti efekata kolektivnih odluka i izbora alternativa o blagostanju. U okviru zaključaka u završnom delu rada ocenjuje teorijski i praktični značaj savremenih teorija i analiza opšte ekonomske ravnoteže i blagostanja.
Reference
Arrow, K.J. (1979) Egyensely es dontes / Ravnoteža i odlučivanje. u: Valogatott tanulmanyok (Odabrane studije), Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (KJK)
Barr, N. (1990) The economics of welfare state. London: Weidenteld and Nicolson
Hicks, J.R. (1978) Ertek és toke / Vrednost i kapital. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (KJK)
Kaderjak, P. (1988) A természeti környezet es a jôlét kérdései a modern polgâri kozgazdasâgtanban / Prirodni ambijent i problemi blagostanja u modernoj građanskoj ekonomiji. Közgazdasagi Szemle, 3
Kaldor, N. (1939) Welfare propositions of economic and interpersonal comparison of utility. Economic Journal, vol. 49, str. 549-552
Kopanyi, M., ur. (1993) Mikrookonomia. Budimpešta: Muszaki Könyvkiadö
Lancaster, K. (1991) Modern consumer theory. New York: Columbia University
Pareto, V. (1971) Manual of political economy. New York: August M. Kelley
Pigou, A.C. (1932) The economics of welfare. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Rawls, J.A. (1971) A theory of justice. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Scitovski, T. (1991) Erkolcs es gazdasâgi jôlét / Moral i ekonomsko blagostanje. Közgazdasägi Szemle, 7-8
Šagi, A. (1998) Mikroekonomski aspekti opšte kompetetivne ravnoteže. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
Varian, H.R. (1991) Mikrookonômia közepfokon / Mikroekonomija na srednjem nivou. Budimpešta: K. J. K
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2009.

Povezani članci

Privredna izgradnja (1992)
Eksternalije u savremenoj privredi
Drakulić Danica, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2002)
Pravo svojine, tržišni 'poredak' i vladavina prava u zaštiti čovekove okoline
Šević Željko

Anali Pravnog fak Beograd (2005)
Pravo, moral i vrlina
Peger Koler

prikaži sve [27]