Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
1997, vol. 40, br. 3-4, str. 137-151
Problemi dekomponovanja totalnog cenovnog efekta i mogućnosti njegove primene
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Ključne reči: totalni cenovni efekat; kompenzirana promena dohotka; promena efektivnog dohotka; otkrivene preferencije; troškovi života; životni standard
Sažetak
Rad se bavi prezentacijom, kritičkom analizom i aplikacijom metoda dekomponovanja totalnog cenovnog efekta po metodi E. Slutskiju. U mikroekonomskoj teoriji tražnje u rešavanju dekomponovanja ukupnog cenovnog efekta na supstitucioni i dohodovni efekat poznata su kontroverzna shvatanja dvojice velikana mikroekonomske misli XX veka: J. R. Hiksa i E. Slutskija. Danas se smatra, da je Slutskijeva teorija realnija i aplikativnija. U prvom delu rada predstavljena su razlike i sličnosti metoda kompenzirane promene dohotka i metoda promene efektivnog dohotka u dekomponovanju ukupnog cenovnog efekta na supstituitivni i dohodovni efekat i po jednom i po drugom autoru. U drugom delu rada predstavljene su dve mogućnosti aplikacije ovih metoda. Prva se odnosi na mogućnost razdvajanja dohodovne i supstitucione komponente cenovnog efekta analizom stvarnog ponašanja potrošača pri donošenju odluka i odabiranju optimalne potrošačke korpe. Druga se bavi primenom Slutskijeve metode na primenu indeksa troškova života u upoređivanju životnog standarda potrošača u različitim godinama uz upoređivanje Laspejresovog i Pašeovog modela i stvarnog modela nepromenjenog životnog standarda.
Reference
Deane, Ph. (1984) A kozgazdasagi gondolatok fejodese / Razvoj ekonomske misli. Budapest
Hicks, J.R. (1978) Ertek és toke / Vrednost i kapital. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (KJK)
Kopanji, M., ur. (1989) Mikroekonemia / Mikroekonomija. Budapest: Economix Kiado
Matyas, A. (1973) A modern polgari kozgazdasagtan tortenete / Istorija moderne građanske ekonomije. Budapest
Milenović, B.S. (1992) Mikroekonomija. Beograd: Fakultet za menadžment Braća Karić
Pjanić, Z.M., ur. (1984) Ekonomska enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Samjuelson, P.A. (1969) Ekonomija - uvodna analiza. Beograd: Savremena administracija
Slutsky, E. (1960) Izabrani radovi. Moskva: Akademija nauk
Stojanović, I.V. (1994/1995) Teorija cena - makroekonomija. Beograd: Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.