Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 13  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 66, br. 5-6, str. 345-353
Uticaj različitih sorti tritikalea na proizvodne osobine brojlerskih pilića
aCentar za strna žita, Kragujevac
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
cUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
dVeterinarski specijalistički institut, Kraljevo
eUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
Projekat:
Održiva konvencionalna i revitalizovana tradicionalna proizvodnja živinskog mesa i jaja sa dodatom vrednošću (MPNTR - 31033)

Ključne reči: prirast; tov brojlerskih pilića; tritikale
Sažetak
Cilj ovog rada je bio da se utvrdi kako tritikale u smešama za tov brojlera utiče na telesnu masu i prirast brojlerskih pilića u tovu. Istraživanje je obavljeno na 400 pilića za tov provenijencije Ross 308 za 42 dana. Tom prilikom formirane su četiri grupe pilića, sa po 100 pilića u svakoj grupi hranjene različitim smešama: K (standardna smeša za tov brojlera) i O-I (smeša sa sortom tritikalea Kg 20), O-II (smeša sa sortom tritikalea Favorit) i O-III grupa (smeša sa sortom tritikalea Trijumf). Najveću prosečnu telesnu masu kod ispitivanih grupa pilića (muških, ženskih i pilića oba pola), postigli su brojlerski pilići O-II grupe. Najmanji utrošak hrane 42. dana starosti ostvarili su pilići O-I (4,275 kg), a najveći O-II grupe (4,359 kg). Kod pilića O-II- i O-III grupe konverzija hrane bila je najpovoljnija, dok je kod pilića O-I grupe bila nešto lošija konverzija hrane. Mortalitet ispitivanih grupa pilića za ceo period ispitivanja bio je najmanji kod O-II grupe i iznosio je 2,0%, a najveće uginuće ustanovljeno je kod O-III grupe (6,0%). Proizvodni indeks bio je najveći kod O-II grupe (202,726), a najmanji kod O-I grupe (180,044). Rezultati dobijeni u ovom istraživanju, ukazuju na to da upotreba ispitivanih sorti tritikalea značajno utiče na prirast i telesnu masu pilića i ima nutritivno i ekonomsko opravdanje.
Reference
Association of Official Analytical Chemistry (1990) Official methods of analysis. Washington DC
Barnett, R.D., Blount, A.R., Pfahler, P.L., Johnson, J.W., Buntin, G.D., Counter, B.M. (2002) Rye and triticale breeding in the south. UF University of Florida, IFAS Extension SSAGR-42, 1-3
Barneveld, R.J., Cooper, K.V. (2002) Nutritional quality of triticale for pigs and poultry. u: International Triticale Symposium (5th), Poland, Proc, vol. 1, 277-282
Brum, P.A.R.D.E., Zanotto, D.L., Guidoni, A.L., Rosa, P.S., Lima, G.J.M.M.D.E., Viola, E.S. (2000) Triticale em dietas para frangos de corte. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 35(2): 229-239
Djekic, V., Mitrovic, S., Milovanovic, M.S., Djuric, N., Kresovic, B., Tapanarova, A., Djermanovic, V., Mitrovic, M. (2011) Implementation of triticale in nutrition of non-ruminant animals. African Journal of Biotechnology, vol. 10, br. 30, str. 5697-5704
Jozefiak, D., Rutkowski, A., Jensen, B.B., Enberg, R.M. (2007) Effects of dietary inclusion of triticale, rye and wheat and xylanase supplementation on growth performance of broiler chickens and fermentation in the gastrointestinal tract. Animal Feed Science and Technology, 132(1-2): 79-93
Korver, D.R., Zuidhof, M.J., Lawes, K.R. (2004) Performance characteristics and economic comparison of broiler chickens fed wheat- and triticale-based diets. Poult Sci, 83(5): 716-25
Milovanović, S.M., Perišić, D.V. (2002) Results and future prospects for winter triticale breeding in Yugoslavia. u: Proceeding of the 5th International triticale symposium, Poland, vol. I, 229-236
Santos, F.B.O., Sheldon, B.W., Santos, A.A., Ferket, P.R. (2008) Influence of housing system, grain type, and particle size on Salmonella colonization and shedding of broilers fed triticale or corn-soybean meal diets. Poultry science, 87(3): 405-20
Zarghi, H., Golian, A. (2009) Effect of triticale replacement and enzyme supplementation on performance and blood chemistry of broiler chickens. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (7), str. 1316-1321
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.2298/VETGL1206345D
objavljen u SCIndeksu: 29.11.2016.