Akcije

Ekonomika preduzeća
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2000, vol. 48, br. 3-4, str. 128-133
Plasman vlasničkih hartija od vrednosti
Telekom Srbija, Beograd
Sažetak
Presudan momenat za uspešnost emisije akcija putem prava preče kupovine je poverenje postojećih akcija da će korporacija ostvariti zadovoljavajući prinos na novododati kapital, koji se ogleda kako u povećanju dividende tako i u obliku kapitalnog dobitka. Navedeno nalaže menadžerima korporacije da sredstvima raspolažu na najefakasniji i najefektivniji način. Jedan od razloga što se u praksi razvijenih tržišta emisija akcija putem prava preče kupovine zanemaruje može biti i u razdvojenosti vlasništva nad kapitalom i upravljanja kapitalom tako da ciljevi akcionara (investitora) mogu biti različiti od ciljeva menadžera korporacije. Sledeći momenat vezan za uspešnost emisije akcije povezan je sa cenom novih akcija koja je određena u pretplati, kao i količinom akcija koja se realizuje u pretplatničkom periodu Niža cena u pretplatničkom periodu kao i veći broj realizovanih akcija preduslovi su za veću uspešnost emisije.
Reference
Brealey, R.A., Myers, S.C. (1991) Principles of corporate finance. New York, itd: McGraw-Hill
Đuričin, D.N. (1996) Upravljanje pomoću projekata. Beograd: Deloitte and Touche
Fabozzi, F.J., Modigliani, F. (1992) Capital markets: Institutions and instruments. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Fairlamb, D. (1990) The privatization of Eastern Europe. Institutional Investor
Gallinger, G.W., Poe, J.B. (1995) Essential of finance: An integrated approach. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Krasulja, D.S., Ivanišević, M. (1999) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Vasiljević, M.S. (1999) Privredna društva - domaće i uporedno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci