Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 24  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 56, br. 1, str. 87-97
Mogućnosti racionalizacije žetve soje na porodičnim gazdinstvima
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede, Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela

e-adresadanicab@polj.ns.ac.yu
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR20094: Unapređenje i razvoj oplemenjivanja i tehnologije proizvodnje soje

Ključne reči: žetva soje; kombajni; porodična gazdinstva; radno vreme; racionalizacija
Sažetak
U radu je izvršena analiza vremena rada po radnim operacijama u žetvi soje na parcelama porodičnih gazdinstava. Korišćenjem kombajna novije generacije postiže se veća iskorišćenost radnog (Krv = 0.55) i proizvodnog vremena (Kpv = 0.70) i ostvaruje 3,7 puta veći površinski učinak. Udeo efektivnog vremena u ukupnom trajanju radnog dana pri žetvi soje (55,11% - JD 1450 CWS i 48,52% - Zmaj 141) nije zadovoljavajući. Analiza vremena je pokazala da postoje mogućnosti za racionalizaciju radnog procesa žetve soje. Mogućnosti za racionalizaciju treba tražiti u: otklanjanju organizacionih grešaka, sastavljanju takvog plana kombajniranja pojedinih parcela koji će voditi računa o najmanjoj dužini puta i korišćenju kombajna novije generacije.
Reference
Bošnjak, D., Milić, D., Vasiljević, B. (1994) Analiza strukture radnog dana pri izvođenju važnijih radnih procesa u ratarskoj proizvodnji. Agroekonomika, br. 23, str. 97-104
Bošnjak, D., Rodić, V. (2006) Ekonomska obeležja proizvodnje soje. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 117-128
Bošnjak, D., Rodić, V., Miladinović, J. (2006) Organizaciono-ekonomska obeležja proizvodnje soje na seljačkim gazdinstvima. Savremena poljoprivreda, vol. 55, br. 5, str. 65-72
Bošnjak, D. (2007) Organizacija poljoprivredne proizvodnje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, praktikum
Lazić, V., Turan, J. (1999) Rad žitnih kombajna na seljačkim gazdinstvima. Savremena poljoprivredna tehnika, 25, br. 3-4, str. 127-134
Munćan, P. (1988) Mogućnosti racionalizacije žetve i transporta suncokreta. Organizacija rada, Beograd, br.4, str. 497-500
Rajkov, B., Otašević, S. (1974) Optimalizacija utroška rada i korišćenja mašina u ratarskoj proizvodnji. Beograd: Privredni pregled
Rodić, V., Novković, N., Bošnjak, D. (2007) Organizacija u poljoprivredi. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Teodinov, D., Bošnjak, D. (2007) Ekonomski gubici u žetvi soje. u: Smotra naučnih radova studenata Poljoprivrednog fakulteta sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, str. 114-119
Turan, J., Mehandžić, R., Malinović, N., Kosovac, M. (2006) Žitni kombajni u žetvi semenske pšenice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 3-4, str. 167-176
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.06.2009.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2002)
Maseni učinak kombajna u žetvi pšenice i kukuruza
Turan Jan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2004)
Savremeni žitni kombajni u uslovima ubiranja kukuruza
Đević Milan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2007)
Univerzalni kombajni u žetvi semenske soje
Turan Jan, i dr.

prikaži sve [18]