Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
1991, vol. 39, br. 1-3, str. 128-135
Ravnopravnost stranaka u krivičnom postupku
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Sažetak
U savremenom krivičnom postupku ne postoji potpuna ravnopravnost krivičnoprocesnih stranaka u svim fazama postupka, a još manje u svakoj konkretnoj procesnoj situaciji. Pošto javni tužilac kao državni organ ima izvesne prednosti u odnosu na okrivljenog, pomoću pretpostavke nevinosti, prava na odbranu i određenih povlastica okrivljenog, uspostavlja se i održava ravnoteža procesnih prava stranaka. Prema tome, radi se o načelnoj ravnopravnosti, tj. o jednakosti stranaka u krajnjoj liniji, sagledavajući krivični postupak u celini i ostvarenje njegovog krajnjeg procesnog zadatka.
Reference
Bajer, V. (1980) Jugoslavensko krivično procesno pravo. Zagreb: Informator, knj I - Uvod u teoriju krivičnog procesnog prava
Dimitrijević, D.V. (1961) Varijacije raspravnog načela u krivičnom postupku. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 4, str. 470
Dimitrijević, D.V. (1957) Okrivljenik u prethodnom krivičnom postupku. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, str. 20
Dimitrijević, D.V. (1987) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Henkel, H. (1968) Strafverfahrensrecht. Stuttgart, 2. Auflage
Marina, P. (1959) Reformatio in peius. Godišnik na Pravniot fakultet vo Skopje, str. 69 i 73
Marković, B.S. (1937) Udžbenik sudskog krivičnog postupka Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Štamparija Drag. Gregorića
Peters, K. (1966) Strafprozess. Karlsruhe
Simić-Jekić, Z.M. (1988) Krivično procesno pravo SFRJ. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Strogovič, M.S. (1968) Kurs sovetskogo ugolovnogo processa. Moskva, Tom I
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Savremena administracija
Živanović, T. (1941) Osnovni problemi krivičnog i građanskog procesnog prava - postupka. Glas - Srpska kraljevska akademija / Glas SKA, II. Odeljak
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (1994)
Pojam relativnosti i značaj krivičnoprosecnih načela
Simić-Jekić Zagorka M.

Pravo - teorija i praksa (1997)
Veštačenje u krivičnom postupku - de lege ferenda
Soković Snežana M.

Ekonomika (2005)
Položaj maloletnika u krivičnom postupku
Ilić Radan

prikaži sve [82]