Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 22  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 55, br. 3, str. 253-265
Integracioni procesi i tranzicija u Republici Srbiji
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bMegatrend Univerzitet, Beograd

e-adresasimo.stevanovic@agrif.bg.ac.rs, milanrmilanovic@yahoo.com
Sažetak
Uključivanje zemalja u integracione procese predstavlja osnovni preduslov njihovog privrednog rasta. Više nije pitanje da li je potrebno globalno/regionalno povezivanje, već kako postojeće odnose učiniti što efikasnijim i korisnim za sve učesnike. EU je primer kako su u relativno kratkom periodu stvoreni uslovi za privredni rast i primenu demokratskih standarda u zemljama novim članicama. Širenjem EU smanjene su tenzije između razvijene zapadne i nerazvijene istočne Evrope. EU može poslužiti kao dobar model za nešto slično i na drugim prostorima. Privredu Republike Srbije, u periodu devedesetih godina dvadesetog veka, su karakterisale niske investicije, tehničko-tehnološko zaostajanje i stagnacija rasta. Današnji BDP Republike Srbije je na nivou 65% BDP iz 1990. godine. Međutim, nove članice EU, već su kompenzirale tranzicijske padove i prilagodile svoju strukturu privrede zahtevima EU. Pad i stagnacija BDP u Republici Srbiji na početku procesa tranzicije, zaustavljeni su posle 2000. godine i vraćeni na stabilne i pozitivne trendove rasta. Međutim, Republika Srbija mora da izvrši značajne promene u privrednoj strukturi i na duži period održi visoku stopu rasta, smanji inflaciju i nezaposlenost. To će svakako doprineti daljem rasu BDP po stanovniku i tako je približiti nivou razvijenosti ostalih zemalja EU.
Reference
*** (2005) World Development Report. World bank
Bilas, V. (2005) Konvergencija tranzicijskih zemalja prema Evropskoj uniji. Ekonomski pregled, Zagreb, br. 3-4, str. 221-238
Gajinov, D. (1997) Procesi ekonomske integracije na američkom kontinentu. Beograd: Naučna knjiga, str. 687
Havlik, P. (1996) Stabilization and prospects for sustainable growth in the transition economies, economics of transition: Structural adjustments and growth prospects in Eastern Europe. Cheltenham, p. 25-48
Jovanović-Gavrilović, P.R. (1977) Položaj male zemlje u svetskoj privredi. Beograd: Savremena administracija
König, M., Kušić, S. (2004) Zemlje Istočne Europe na putu u Evropsku uniju - od tranzicije do integracije. Ekonomski pregled, Zagreb, br. 1-2, str. 132-156
Milisavljević, M. (2002) Proces globalizacije svetske privrede. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Ministarstvo privrede Republike Srbije, Zavod za razvoj (2005) Nacionalna strategija privrednog razvoja Srbije 2006-2012. Beograd
Stevanović, S. (2005) Neka pitanja tranzicije privrede Srbije i Crne Gore u procesu pridruživanja EU. u: Međunarodni simpozijum agroekonomista 'Poljoprivreda i ruralni razvoj u evropskim integracijama', Tematski zbornik radova, Beograd: Poljoprivredni fakultet - Institut za agroekonomiju, str. 145-151
Stevanović, S.V., Đorović, M.T. (2007) Zemlje u tranziciji na putu integracije u EU. u: Međunarodna iskustva u tranziciji agrarnog sektora i ruralnih područja, Beograd: Društvo agrarnih ekonomista Srbije, str. 9-16., monografija
Stevanović, S.V., Đorović, M.T., Milanović, M.R. (2007) Controversies of the transition in Serbia and the countries of East Europe. u: Development of Agriculture and Rural Areas, in Central and Eastern Europe, Thematic Proceedings, Novi Sad: European Association of Agricultural Economists, p. 169-176
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka