Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 9 od 35  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 139, br. 5-6, str. 370-375
Spoljašnja skeletna fiksacija ramenog zgloba nakon strelnog ranjavanja s potpunim uništenjem glave humerusa - prikaz slučaja
aKlinički centar Niš, Klinika za ortopediju
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti 'Banjica'
cVojnomedicinska akademija, Beograd
dUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet

e-adresagolubovicz@bankerinter.net
Projekat:
Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti (MPNTR - 41004)
Virtuelni koštano zglobni sistem čoveka i njegova primena u pretkliničkoj i kliničkoj praksi (MPNTR - 41017)

Ključne reči: strelna rana; destrukcija glave humerusa; spoljašnja skeletna fiksacija; vrat lopatice
Sažetak
Uvod. Strelne penetrantne povrede ramenog zgloba s uništenjem glave humerusa su veoma teške povrede koštano-zglobnog sistema čoveka. Prikaz bolesnika. Muškarac star 74 godine povređen je ranjavanjem lovačkom puškom u predelu levog ramenog zgloba. Grub neurocirkulatorni nalaz pri prijemu bio je normalan. Nakon kratkotrajne reanimacije i rendgenografije grudnog koša i levog ramena, obavljene su primarna hirurška obrada rane u opštoj endotrahealnoj anesteziji i stabilizacija ramenog zgloba spoljašnjim skeletnim fiksatorom prema Mitkoviću s konvergentnom orijentacijom klinova. Dva klina spoljašnjeg skeletnog fiksatora postavljena su u srednji deo dijafize humerusa, a dva klina u vrat lopatice, s obzirom na to da je akromion leve lopatice bio polomljen projektilima lovačke puške. Zaključak. Nakon hirurške obrade strelne rane stabilizacija ramenog zgloba se može izvršiti spoljašnjim skeletnim fiksatorom. Kada to nije moguće, klinove spoljašnjeg skeletnog fiksatora treba postaviti u korakoidni nastavak i akromion. Klinovi se mogu postaviti i u vrat lopatice, što je urađeno u prikazanom slučaju, čime se postiže dobra stabilnost povređenog ramenog zgloba i omogućava nesmetani pristup rani radi previjanja i rekonstruktivnih operacija.
Reference
Carrol, R.M. (2007) The shoulder. u: Wiesel S.W., Delahay J.N. [ur.] Essential of orthopaedic surgery, Philadelphia: WB Saunders Company, str. 333-363
Coupland, R.M. (1989) Technical aspects of war wound excision. Br J Surg, 76(7): 663-7
Dougherty, P.J. (2006) Weapons and their effects. u: Rockwood and greens fractures in adults, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 6th ed., str. 476-497
Duncun, S., Sperling, J. (2009) Management of soft tissue with shoulder trauma. u: Maran S., Cooney W. [ur.] Master techniques in orthopaedic surgery, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, str. 94-101
Jovanović, Z., Popović, Z. (1998) Ratni (strelni) prelomi. u: Dragović M., Todorić M. [ur.] Urgentna i ratna hirurgija, Beograd: Velarata, str. 794-9
Micić, I.D., Mitković, M.B., Mladenović, D.S. (2005) Unreduced chronic dislocation of the humeral head with ipsilateral humeral shaft fracture: A case report. J Orthop Trauma, vol. 19, br. 8, str. 578-581
Mitković, M. (1999) Protokol lečenja ratne rane s prelomima. Acta facultatis medicae Naissensis, 16(1): 15-20
Mitković, M.B., Bumbaširević, M., Golubović, Z., Micić, I., Mladenović, D., Milenković, S., Lešić, A., Bumbaširević, V., Pavlović, P., Karalejić, S., Kuljanin, G., Petković, D. (2005) New concept in external fixation. Acta chirurgica iugoslavica, vol. 52, br. 2, str. 107-111
Nikolić, D., Jovanović, Z., Vulović, R., Mladenović, M. (2000) Primary surgical treatment of war injuries of the foot. Injury, 31(3): 193-7
Nikolić, D. (1998) Ratne povrede zglobova i stopala. u: Dragović M, Todorić M, [ur.] Urgentna i ratna hirurgija, Beograd: Velarta, p.804-809
Nikolić, D. (2001) Ratne povrede ekstremiteta. u: Stepić V. i dr. [ur.] Ratna hirurgija, Beograd: Vojnoizdavački zavod, p.208-217
Nikolić, D. (2004) Ratne povrede ekstremiteta. Vojnosanitetski pregled, vol. 61, br. 5, str. 547-556
Piščević, S., Đuknić, M., Arneri, V. (1980) Ratne povrede. u: Papo I., Piščević S., Funtek M., Đuknić M., Arneri V., Bervar M., i dr. [ur.] Ratna hirurgija, Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ, p. 49-94
Swan, K.G. (2000) Ballistic of gunshot injuries. u: Demetriades D., Ansensio J. [ur.] Trauma management, Rio Grande St. Austin: Landes Bioscience, str. 532-543
Szyszkowitz, R. (2000) Humerus: Proximal. u: Ruedi T.P., Murphy W.M. [ur.] AO principles of fracture management, Davos: AO Publishing, str. 271-290
Višnjić, M. (2000) Ratna hirurgija. Niš: Niški kulturni centar
Werner, C., Pierpont, Y., Pollak, A. (2008) The urgency of surgical débridement in the management of open fractures. J Am Acad Orthop Surg, 16, str. 369-75
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/SARH1106370G
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2011.