Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 35  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 62, br. 3, str. 169-183
Uticaj jedinjenja ugljenika i azota na porast izolata Colletotrichum spp.
Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

e-adresazivkovicsvetla@gmail.com
Projekat:
Razrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštiti bilja (MPNTR - 31018)

Sažetak
U Srbiji je tokom poslednjih godina zabeležena pojava antraknoze ploda kruške, jabuke, višnje i paradajza. Iz obolelih plodova su izolovane gljive roda Colletotrichum. Za komparativna istraživanja je odabrano 20 monosporijalnih izolata, kao i referentni sojevi C. acutatum (CBS 294.67) i C. gloeosporioides (CBS 516.97) koji su predstavljali kontrolu. Fiziološka proučavanja su obuhvatila i određivanja uticaja različitih izvora ugljenika i azota na porast kultura C. acutatum i C. gloeosporioides. Rezultati su pokazali da je karboksimetilceluloza najadekvatniji izvor ugljenika za rast izolata Colletottrichum spp. Od tri proučavana izvora azota, najveći porast svih testiranih gljiva zabeležen je na podlogama sa kazeinhidrolizatom.
Reference
Adejoye, O.D., Adebayo-Tayo, B.C., Ogunjobi, A.A., Olaoye, O.A., Fadahunsi, F.I. (2006) Effect of carbon, nitrogen and mineral sources on growth of Pleurotus florida: A Nigeria edible mushroom. African Journal of Biotechnology, 5 (14), str. 1355-1359
Bailey, J.A., O'Connell, R.J., Pring, R.J., Nash, C. (1992) Infection strategies of colletotrichum species. u: Bailey J.A., Jeger M.J. [ur.] Colletotrichum: Biology, Pathology and Control, Wallingford, UK: CAB Int, str. 88-120
Freeman, S., Katan, T., Shabi, E. (1998) Characterization of Colletotrichum species responsible for anthracnose disease of various fruits. Plant Disease, vol. 82 (6): 596-605
Ivanović, M.S., Duduk, B.B., Ivanović, M.M., Ivanović, M.S. (2007) Antraknoza - nova bolest jagode u Srbiji i njena kontrola fungicidima. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 113, str. 71-81
Omanor, I.B., Eziashi, E.I., Adekunle, A.A. (2008) Carbon nutrition in relation to growth of three Monascus species isolated from decaying date fruits. African Journal of Microbiology Research, vol.(2), str. 153-155
Oritsejafor, J.J. (1986) Carbon and nitrogen nutrition in relation to growth and sporulation of Fusarium oxysporum f.sp. elaeidis. Transactions of the British Mycological Society, 87(4): 519-524
Paterson, R.R.M., Bridge, P.D. (1994) Biochemical techniques for filamentous fungi. u: IMI Technical Handbooks, Wallingford: CAB International, br. 1
Sangeetha, C.G., Rawal, R.D. (2008) Nutritional studies of Colletotrichum gloeosporioides (Penz) penz. & sacc. the incitiant of mango anthracnose. World Journal of Agricultural Sciences, 4 (6), str. 717-720
Swart, M.G. (1999) Comparative study of Colletotrichum gloeosporioides from avocado and mango. Pretoria: Universitiy of Pretoria, South Africa, Thesis Ph.D
Than, P.P., Jeewon, R., Hyde, K.D., Pongsupasamit, S., Mongkolporn, O., Taylor, P.W.J. (2008) Characterization and pathogenicity of Colletotrichum species associated with anthracnose on chilli (Capsicum spp.) in Thailand. Plant Pathology, 57(3): 562-572
Wharton, P.S., Diegues-Uribeondo, J. (2004) The biology of colletotrichum acutatum. Anales del Jardin Botanico da Madrid, 61, 1, 3-22
Živković, S., Stojanović, S., Ivanović, Ž., Gavrilović, V., Balaž, J. (2008) Colletotrichum acutatum - prouzrokovač antraknoze paradajza. u: Savetovanje o zaštiti bilja, (IX), Zlatibor, 24-28. 11. Zbornik rezimea, str. 85-86
Živković, S., Stojanović, S., Gavrilović, V., Ivanović, Ž., Balaž, J. (2009) Morphological and molecular analysis of Colletotrichum species from pear. u: Congress of the Serbian Genetic Society, (IV), Tara, june 1-5. Book of Abstracts, str. 251
Živković, S., Stojanović, S., Ivanović, Ž., Trkulja, N., Dolovac, N., Aleksić, G., Balaž, J. (2010) Morfološka i molekularna identifikacija Colletotrichum acutatum sa ploda paradajza. Pesticidi i fitomedicina, vol. 25, br. 3, str. 231-239
Živković, S. (2011) Uporedna proučavanja izolata Colletotrichum spp. prouzrokovača antraknoze. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2012.

Povezani članci