Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 16, br. 1, str. 57-68
Korupcija i političke stranke u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Srbija
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 147046: Parlamentarne političke partije u Kraljevini SHS/Jugoslaviji 1918-1941

Ključne reči: korupcija; politička korupcija; političke stranke; 'sistemska korupcija'; 'zarobljena država'; Kraljevina SHS/Jugoslavija; 1918-1941
Sažetak
U radu se razmatra problem korupcije kao socijalno-patološke pojave, njen karakter i rasprostranjenost tokom postojanja Kraljevine SHS/Jugoslavije. Posebna je pažnja usmerena na pitanje političke korupcije u toku postojanja prve jugoslovenske države, koja je uvek povezana s političkim partijama, i u vezi s njom na problem odnosa tadašnjih političkih partija prema korupciji. Na temelju istraživanja i proučavanja istorijske građe i odgovarajuće literature, u radu se zaključuje da u prvoj jugoslovenskoj državi zapravo i nije postojala politička volja za suočavanjem s korupcijom kao društvenim zlom, već je čak nizom postupaka sama država davala doprinos njenom razvijanju. Posledica je već tada došlo do nastanka fenomena tzv. 'zarobljene države', koji je rezultat postojanja sistemske korupcije.
Reference
Antonić, G. (2006) Korupcija državnih činovnika u našičkoj aferi - korupcija i razvoj moderne srpske države. Beograd: Centar za marketing
Begović, B., Mijatović, B., Vasović, M.D., Vuković, S., Sepi, R. (2002) Korupcija na carini. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Burak, E., i dr. (1999) Faces of corruption in Slovakia. Bratislava: Transparency International Slovakia, September
de Monteskje, Š. (1989) O duhu zakona. Beograd: Filip Višnjić
Đurić, Ž., Jovašević, D., Rakić, M. (2007) Korupcija - izazov demokratiji. Beograd: IPS
Gredelj, S. (2007) Korupcija. u: Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike
Gredelj, S., Gavrilović, Z., Šolić, N. (2005) Profesija (i) korupcija: aktiviranje profesionalnih udruženja u borbi za integritet profesija i protiv korupcije. Beograd: Centar za monitoring i evaluaciju
Hrabak, B. (1971) Jedan radikalski izveštaj o stanju na Kosovu 1921. godine. Godišnjak Arhiva Kosova, IV-V (1968-1969), separat
Jelačić, M. (1996) Korupcija - društveno-pravni aspekti i metodi suprotstavljanja. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Karapandžić, Đ.D. (1929) Rečnik latinsko-srpski. Beograd: Geca Kon
Klitgaard, R. (1998) International cooperation against corruption. Finance & Development, 35(1), p 3-6
Kulundžić, Z. (1968) Politika i korupcija u kraljevskoj Jugoslaviji. Zagreb: Stvarnost
Maliković, D., Rastović, A., Šuvaković, U. (2007) Parlamentarne stranke u Kraljevini SHS - Jugoslaviji. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, knj. 1
Maliković, D., Rastović, A., Šuvaković, U. (2007) Parlamentarne stranke u Kraljevini SHS - Jugoslaviji. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, knj.2
Marković, L. (1952) Istorija građanskih stranaka u Jugoslaviji. Beograd, I
Marković, R.Č. (2003) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Justinijan
Milivojević, Z., Gredelj, S., ur. (2002) Uputstvo za upotrebu korupcije. Beograd: Argument
Milošević, M.M. (1925) P. P. korupcija i nasilje. Beograd: Jugoslavija
Milošević, Z. (2007) Političke stranke i korupcija. Politička revija, vol. 6, br. 1, str. 23-37
Nenadić, N. (2006) Zarobljena država. Politika, 12. novembar
Nye, J.S. (1967) Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis. American Political Science Review, 61(2): 417
Rajs, R.A. (1998) Čujte Srbi!. Beograd:: Istorijski muzej Srbije, drugo izdanje
Rouz-Ejkerman, S. (2007) Korupcija i vlast uzroci, posledice i reforma. Beograd: Službeni glasnik
Šuvaković, U. (2009) Država i daroviti - međuuticaj ili odvojeno postojanje. u: Daroviti i društvena elita, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Mihailo Pavlov
Šuvaković, U. (2009) Partijska država - mogućnosti njenog nastanka i razvoja na primeru savremene Srbije. Teme, vol. 33, br. 2, str. 663-682
Šuvaković, U. (2004) Političke partije i globalni društveni ciljevi. Beograd: Treći milenijum
Tanzi, V. (1998) Corruption around the world: Causes, consequences, scope and cures. IMF Staff Papers, vol. 45, br. 4, str. 559-594
Teofilović, N. (2007) Korupcija i/ili politika. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Vesić, D. (2008) Ekonomska i politička komponenta korupcije i pranje novca. Međunarodni problemi, vol. 60, br. 4, str. 481-501
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.05.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka