Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 33, br. 2, str. 663-682
Partijska država - mogućnosti njenog nastanka i razvoja na primeru savremene Srbije
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresauros-s@eunet.rs
Ključne reči: političke partije; partijizacija; partijnost; partokratija partijska država
Sažetak
Za postojanje partijske države nije presudno da li postoji jednostranački ili višestranački politički sistem, već je ključno postojanje takvog političkog poretka u kome političke partije zauzimaju monopolski položaj u odnosu na sve druge društvene i političke subjekte u veoma širokom spektru ukupnog društvenog života, ostvarujući tako a) monopol na političku reprezentaciju b) dominantni, gotovo monopolistički, uticaj na profesionalnu i društvenu promociju pojedinca, v) dominantan, gotovo monopolistički, uticaj na kreaciju javnog mnjenja, g) snažan uticaj, i pored proklamovanog principa tržišne privrede, na privredno-finansijske subjekte i tokove. Sem toga, partijsku državu karakteriše postojanje osnove vladajuće ideologije oko koje, nezavisno od programskih razlika, postoji saglasje među strankama, kao i značajan uticaj policije na politički život i nepostojanje nezavisnog pravosuđa. Svi drugi društveni subjekti postaju na neki način zavisni od političkih partija uključujući i državu čiji organi su ti koji samo formalno sprovode, od strane partija, već donete odluke. Članstvo u nekoj političkoj partiji je glavni kvalitet za društvenu promociju pojedinca, pa i pored toga broj registrovanih članova političkih stranaka ne prelazi više od 10% ukupnog biračkog tela. Politički proces partijizacije koji se odvija u konkretnim istorijskim uslovima u konkretnim zemljama je taj koji vodi nastanku partijske države. U uslovima jednostranačja, partijska država vodi ka totalitarizmu, dok u uslovima višestranačja ona vodi ka kvarenju demokratije, ka suštinskom ograničavanju građanskih sloboda i prava, ka stvaranju oligarhijskih centara moći unutar ili povezano sa političkim partijama, ka jednom sistemu koji bi se najbolje okarakterisao terminom partokratski. U postpetooktobarskoj Srbiji došlo je do njenog stvaranja.
Reference
Arent, H. (1998) Izvori totalitarizma. Beograd: Feministička izdavačka kuća 94
Aron, R. (1997) Demokratija i totalitarizam. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
British Helsinki Human Rights Group (2002) Serbian presidential elections, Sept/October, 2002/2003: The Kirov murder revisited?: Zoran Djindjic's assassination and Serbia's politic elite. www.bhhrg.org
Čukić, D. (2007) Prevara. Niš: Zograf
European Commission for Democracy Through Law (2007) Opinion on the Constitution of Serbia. u: Plenary session (70th), 17-18 March, Venice, opinion br. 405/2006
Fridrih, C., Brezinski, Z. (1956) Totalitarian dictatorship and autocracy. Cambridge: Harvard University Press
Goati, V.A. (1996) Stabilizacija demokratije ili povratak monizmu? Treća Jugoslavija sredinom devedesetih godina. u: Nikšić-Podgorica: Unireks
Goati, V.A. (2000) Partije Srbije i Crne Gore u političkim borbama od 1990 do 2000. Bar: Conteco
Goati, V.A., ur. (2002) Partije Srbije od 1990. do 2002. u komparativnoj perspektivi. u: Partijska scena Srbije posle 5. oktobra 2000, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung
Golubović, Z. (1995) Tradicionalizam i autoritarnost kao prepreke za razvoj civilnog društva u Srbiji. u: Pavlović V. [ur.] Potisnuto civilno društvo, Beograd: Eko-centar
Hejvud, E. (2004) Politika. Beograd: Clio
Isakov, M. (2005) Para DOS. Novi Sad: NS Media
Jovanović, Č. (2005) Moj sukob s prošlošću. Beograd: Dangraf Danas
Koštunica, V.J. (1977) Politički sistem kapitalizma i opozicija. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja
Marković, R. (2007) Ustav Republike Srbije od 2006 - kritički pogled. u: Marković R., D.Brčin [ur.] Ustav Srbije - kritička analiza, Beogradski forum
Matić, M. (1993) Država i savremeno društvo. u: Enciklopedija političke kulture, Beograd: Savremena administracija
Mihailović, D. (2005) Povlenske magle i vidici - zapisi i kazivanja posle 5. oktobra 2000. Beograd: Nea, 2
Mihajlović, D. (2007) Bivši ministar policije pokušaće da objasni političku pozadinu atentata na premijera. Večernje novosti, jul, feljton
Obradović, M. (1988) Partijska država element 'narodne demokratije' u Jugoslaviji, 1945-1952. Naše teme, Zagreb, XXXII, br. 5
Orlović, S. (2002) Političke partije i moć. Beograd: Čigoja
Pašić, N. (1996) Istorijski fijasko sistema monoorganizacione hijerarhije - godine raspada 1987-1992. Beograd: Fakultet političkih nauka
Pešić, V. (2007) Partijska država kao uzrok korupcije u Srbiji. Republika, vol. 19, br. 402-405, http://www.republika.co.yu/402-405/17.html
Popović, V. (2007) Konačna verzija. Status, br. 53
Slavujević, Z.Đ. (2002) Partijska identifikacija građana pre i posle izbora 2000. godine. u: Goati Vladimir, Komšić J., Pantić D., Baćević Lj., Slavujević Z., Matić J. [ur.] Partijska scena Srbije posle 5. oktobra 2000, Beograd: Institut društvenih nauka, str. 195-226
Šuvaković, U. (2001) Vratiću se brzo. Smederevo: KOBDOM
Šuvaković, U. (2004) Političke partije i globalni društveni ciljevi. Beograd: Treći milenijum
Šuvaković, U. (2007) Političke partije u političkom sistemu koncipiranom donošenjem Ustava Republike Srbije 2006. godine. u: Šuvaković U., M. Jovanović, Ž. Obradović [ur.] Ustav Republike Srbije iz 2006. godine - neki elementi novog političkog sistema, Beograd: Institut za političke studije, str. 120-133
Šuvaković, U. (2007) Neki aspekti položaja političkih partija u novom Ustavu Republike Srbije. Pravni život, vol. 56, br. 14, str. 847-855
Tadić, L.P. (1996) Nauka o politici. Beograd: Rad
Vučić, B. (2002) Bankarstvo - izbor ili sudbina. Beograd: Udruženje građana Cer
Zarić, M. (2006) Milošević - pet godina samice. Beograd: Književna omladina
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.11.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka