Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
'Vote System' i 'SMS premium rate', njihove karakteristike i mogućnosti primene u naučnom ispitivanju javnog mnjenja - o naučnom metodu, vrstama i tehnikama ispitivanja uopšte
nema
Ključne reči: naučni metod; ispitivanje; tehnike ispitivanja; javno mnjenje; 'Vote system'; 'SMS premium rate'
Sažetak
'Vote system' i 'SMS premium rate' nisu kao tehnike ispitivanja nastale prvenstveno u naučne, već u komercijalne svrhe. One funkcionišu sa dejstvom telefona, kao sredstva interpersonalne komunikacije i nekog od sredstava masovnog komuniciranja, najčešće televizije ili radija. Ključni nedostatak je nemogućnost unapred odabiranja, korišćenjem statističke metode, uzorak za vršenje ispitivanja, u skladu sa pravilima koja važe za ovaj induktivni naučni metod, što za posledicu ima gubitak vrednosti naučne generalizacije dobijenih rezulata na čitavu populaciju. To istinski i apsolutno onemogućuje njihovu upotrebu u naučnom ispitivanju javnog mnjenja.
Reference
*** (2007) Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji. Republički zavod za statistiku Srbije, webrzs. statserb. sr. gov. yu/axd/ICT2007. htm
Đorđević, T. (1975) Političko javno mnjenje. Novi Sad: Radnički univerzitet 'Radivoj Ćirpanov'
Đurić, M.S. (1962) Problemi sociološkog metoda. Beograd: Savremena škola
Đurić, S. (2007) Fokus - grupni intervju. Beograd: Službeni glasnik
Habermas, J. (1969) Javno mnenje - istraživanje u oblasti jedne kategorije građanskog društva. Beograd: Kultura
Lukić, R.D. (1995) Osnovi sociologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sabrana dela, knj. 6
Marković, M. (1994) Dijalektička teorija značenja. Beograd: BIGZ
Milić, V. (1996) Sociološki metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavnka sredstva
Milosavljević, S., Radosavljević, I. (2000) Metodologija političkih nauka. Beograd: Službeni glasnik
Milosavljević, S. (1977) Politička akcija - metodički problemi empirijskog istraživanja političke aktivnosti akcije u samoupravnom društvu. Beograd: Institut za političke studije / IPS
Milosavljević, S. (1980) Istraživanje političkih pojava. Beograd: Institut za političke studije Fakulteta političkih nauka
Milosavljević, S., Radosavljević, I. (1988) Repetitorijum iz metodologije društvenog istraživanja. Beograd: Institut za političke studije
Mozer, K.A. (1962) Metodi anketiranja u istraživanju društvenih pojava. Beograd: Kultura
Pečujlić, M., Milić, V.B. (1991) Metodologija društvenih nauka. Beograd: Službeni list SFRJ
Pešić, M. (1998) Sociologija I - predmet, metod i teorije. Beograd: Institut za političke studije
Popper, K.R. (1973) Logika naučnog otkrića. Beograd: Nolit
Radojković, M., Miletić, M. (2006) Komuniciranje, mediji i društvo. Novi Sad: Stylos
Slavujević, Z.Đ., ur. (2007) Politički marketing. Beograd: Fakultet političkih nauka
Šuvaković, U. (2000) Ispitivanje političkih stavova. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Šuvaković, U. (2004) Političke partije i globalni društveni ciljevi. Beograd: Treći milenijum
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 24.11.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka