Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:23

Sadržaj

članak: 1 od 18  
Back povratak na rezultate
2013, br. 141, str. 53-72
Suština verskog učenja kao bogoslovski faktor protestantizacije Roma jugoistočne Srbije
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za sociologiju
Projekat:
Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije (MPNTR - 179013)

Ključne reči: protestantizam; Romi; jugoistočna Srbija; identitet; bogoslovski faktori; versko učenje
Sažetak
U verskom delovanju među romskom populacijom u jugoistočnoj Srbiji, crkveni prvaci protestantske provenijencije insistiraju na veri kao novom elementu u njihovom samodefinisanju: kroz individualni i grupni rad podstiče se duhovni napredak proučavanjem Svetog pisma i primenom biblijskih načela u svakodnevnom životu i ponašanju. Adventisti, Jehovini svedoci i baptisti zahtevaju 'život u citatima' i praktikuju 'tihu' molitvu, bez plesa i verbalnog izražavanja osećanja. Za pentekostalce, 'ponovo rođene' hrišćane, pored Biblije, poseban značaj igra verski ritual: potencira se subjektivni, duboko emocionalni doživljaj, prepuštenost 'vođstvu' Svetoga Duha tokom službe. U radu se prenose zapažanja proistekla iz produbljenih intervjua sa 60 krštenih Roma, kao i 14 romskih i neromskih verskih starešina. Podaci su prikupljeni na osnovu standardizovane procedure sa Romima vernicima i neromskim i romskim starešinama protestantskih verskih zajednica u jugoistočnoj Srbiji (Hrišćanska baptistička crkva, Jehovini svedoci, Hrišćanska adventistička crkva i Evanđeoska pentekostalna crkva).

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1341053T
objavljen u SCIndeksu: 17.04.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka