Akcije

Strategic Management
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 14, br. 3, str. 31-36
Modelling of the collection centers in Slovak Republic
(naslov ne postoji na srpskom)
Faculty of Economic Informatics, Bratislava, Slovakia

e-adresabrezina@euba.sk
Ključne reči: collection centers; location; set covering problems; optimization; heuristics
Sažetak
(ne postoji na srpskom)
Reverse logistics is one of the major instruments in the fight against environmental damage. The environmental goals of reverse logistics include the combination of economic and ecological view. Presently the social and environmental processes respect the legislation of European Union (represented by European Commission, European Parliament, Council of the European Union), which comprise many directives that are the base of legislation of EU members. Related legislation on waste collection and elimination led to emplacement of waste collection systems for households and also on public places. The current legislation on waste collection and elimination has motivated the development of model approaches which support the collection process that is necessary for recycling. Presented model is aimed at accessibility of collection centers in Slovak Republic. The model was inspired by practical requirement for the purpose to motivate the population to collect the used products, components, packaging and redundant stocks for their dismantling and reuse. Thus, the goal is to project the collecting system that can be characterized by the same availability for the whole population (based on distance or time) so that the number of collection centers is as minimal as possible.
Reference
Arakaki, G.R., Lorena, L.N. (2001) A constructive genetic algorithm for the maximal covering location problem. Retrieved January 6, 2008, from Laboratório Associado de Computação e Matemática Aplicada: http://www.lac.inpe.br/~lorena/arakaki/cgalap.pdf
Chuang, C., Lin, R. (2007) A maximum expected covering model for an ambulance location problem. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 24 (6/2007), 468-474
Dekker, R. (2004) Reverse logistics: Quantitative models for closed-loop supply chains. Berlin: Springer-Verlag
Dupal', A. (2008) Synergické aspekty logistiky a ochrany životného prostredia v podmienkach rozvoja podnikov na Slovensku. u: Zborník z vedeckého seminára Enviromentálne aspekty rozvoja podnikov, Bratislava: KMVaL FPM EU v Bratislave, I, str. 5-13
Galvão, P., Revelle, C. (1996) A Lagrange an heuristic for the maximal cover location problem. European Journal of Operational Research, (88), 114-123
Gežík, P. (2008) Reverzná logistika a jej legislative. u: Medzinárodný seminár mladých vedeckých pracovníkov, Praha: Nakladatelství Oeconomica Praha, 50-58
Ivaničová, Z., Chocholatá, M., Stloze, A. (2007) Operations research for manager. Bratislava: EKONÓM
Jánošíková, L. (2007) Optimálne umiestnenie staníc záchrannej zdravotnej služby z hľadiska dopravnej dostupnosti. u: Sborník příspěvků z mezinárodní konference INFOTRANS 2007, Pardubice: Univerzita Pardubice, str. 143-148
Marečková, Z., Lichnerová, L. (2008) Logistika a trvalo udržatel'ny rozvoj. u: Zborník z vedeckého seminára Enviromentálne aspekty rozvoja podnikov, Bratislava: KMVaL FPM EU v Bratislave, I, 59-68
Pekár, J., Brezina, I. (2008) Problém umiestnenia zberných miest. u: Medzinárodný seminár mladých vedeckých pracovníkov, Praha: Nakladatelství Oeconomica Praha, 136-141
Plastria, F., Vanhaverbeke, L. (2008) Maximal covering location problem with price decision for revenue maximization in a competitive environment. Retrieved December 4, 2008, from Vrije Universiteit Brussel: http://www.vub.ac.be/MOSI/papers/PlastriaVanhaverbeke2006_MaxcoverRevenue.pdf
Turner, D. (2005) Implementing the flow-covering location-allocation model with geographic information systems. master's project, Retrieved April 4, 2008, from The University of Auckland: http://www2.esc.auckland.ac.nz/People/staff/amas008/Ambulances/Docs/DT_Master_FINAL.doc
Vidović, M., Dimitrijević, B., Ratković, B. (2008) Locating collection centers for ELV. u: Simpozijum o operacionim istraživanjima (XXXV), zbornik radova, Beograd: DIS Public, str. 319-322
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka