Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 33  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 37, br. 4, str. 69-77
Energetski potencijal produkata rezidbe voćarskih i vinogradarskih zasada Srbije
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za poljoprivrednu tehniku, Srbija
bUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak, Srbija

e-adresamzivko@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (MPNTR - 31051)

Sažetak
Savremene tehnologije voćarsko-vinogradarske proizvodnje podrazumevaju sprovođenje intenzivne rezidbe zasada gde nastaju znatne količine biljnih ostatka koji predstavljaju biomasu znatne ekološke i energetske vrednosti. Dobijanje toplotne energije i upotreba ostataka rezidbe kao biomase značajna je sa stanovišta zaštite okoline, zbog zatvorenog ciklusa emisije i potrošnje CO2. Ostatci rezidbe u zasadima predstavljaju problem u sprovođenju agrotehničkih mera, tako da je neophodno njihovo iznošenje sa navedenih površina. Ograničene rezerve fosilnih goriva i veliko zagađenje životne sredine nameću potrebu iznalaženja alternativnih i obnovljivih izvora energije koji istovremeno smanjuju ekološko zagađenje. Veoma aktuelni problem predstavlja definisanje optimalnih tehnologija i tehničkih rešenja mašina za korišćenje ostataka rezidbe voćaka i vinove loze, što znatno povećava energetsku efikasnost ove proizvodnje. Zastarele tehnologije, ekstenzivna proizvodnja i neracionalno raspolaganje energijom, u našim uslovima, prikupljanje, obrada, priprema i korišćenje biljnih ostataka nisu našli adekvatnu primenu. Preduslov za istraživanje ekonomske i tehničke opravdanosti korišćenja ostataka rezidbe (biomaterijala) predstavljaju podaci o količini, energetskom potencijalu, načinu obrade, transportabilnosti, ceni, pogodnosti za skladištenje, čuvanje i sagorevanje. Najznačajnije polazište tom istraživanju je definisanje energetskog potencijala ostataka rezidbe na godišnjem nivou.
Reference
Babić, M., Babić, L., Martinov, M. (1994) Stanje i mogućnosti korišćenja biomase kao goriva u poljoprivredi. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 20, br. 4, str. 171-178
di Blasi, C., Tanzi, V., Lanzetta, M. (2002) A study on the production of agricultural residues in Italy. Biomass and Bioenergy, vol. 12, br. 5, str. 321-331
Đajić, N. (2002) Novi i obnovljivi izvori - šansa za održivi razvoj energetike Jugoslavije. u: Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene u zemlji, Podgorica, naučni skupovi, knjiga 58, knjiga 7, 15-20
Grubor, B., Repić, B. (1998) Mogućnost korišćenja mlevene biomase kao goriva u postojećim agregatima toplog vazduha na tečno gorivo. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, (2) 3 str. 112-114
Ilić, M. (2003) Uvod o tehnologijama konverzije biomase. u: Energetski potencijal i karakteristike ostataka biomase i tehnologije za njenu pripremu i energetsko iskorišćenje u Srbiji, 109-112
Ilić, M., Grubor, B., Tešić, M. (2004) The state of biomass energy in Serbia. Thermal Science, vol. 8, br. 2, str. 5-20
Mardikis, M., Nikolaou, A., Djouras, N., Panoutsou, C. (2004) Agricultural biomass in Greece: Current and future trends, biomass and agriculture: Sustainability, markets and policies. u: Biomass and agriculture: Sustainability, markets and policies, Paris: OECD Publication Service
Martinov, M., Tešić, M., Brkić, M. (2006) Ostaci biljne proizvodnje kao izvor energije - case study opština Bečej, PIK 'Bečej'. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1-2, str. 10-17
Oka, S.N., Jovanović, L.L. (1997) Biomasa - obnovljiv izvor energije. Beograd: Jugoslovensko društvo termičara
Radojević, R., Živković, M., Urošević, M., Vulić, T., Radivojević, D. (2005) Biljni ostatci rezidbe voćnjaka kao biomasa i obnovljivi izvor energije. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, vol. 9, br. 3-4, str. 85-87
Rakin, P. (2002) Obnovljivi izvori energije na početku trećeg milenijuma. u: Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene u zemlji, Podgorica, naučni skupovi, knjiga 58, odjeljenje prirodnih nauka, knjiga 7, 21-29
Republički zavod za statistiku (2012) Statistički godišnjak Srbije. Beograd
Tešić, M., Igić, S., Adamović, D. (2006) Proizvodnja energije - novi zadatak i izvor prihoda za poljoprivredu. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1-2, str. 1-9
Todorović, M., Kosi, F. (1998) Obnovljivi izvori energije i sirovina - tehnologije korišćenja biomase za energiju i industriju. u: Informacione tehnologije i razvoj poljoprivredne tehnike, DPT'98, Beograd, Beograd: Poljoprivredni fakultet, 29-36
Živković, M., Radojević, R., Radivojević, D., Dražić, D. (2008) Postupci pripreme ostataka rezidbe iz višegodišnjih zasada. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 4, str. 1-8
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka