Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
1991, vol. 38, br. 6-8, str. 367-378
Ambalaža i njen uticaj na hranu i životnu sredinu
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
Sažetak
Ambalaža sa proizvodom čini celinu koja se prezentira kupcu. Poznato je da ambalaža ima značajnu ulogu u prometu proizvoda, jer svojim kvalitetom štiti upakovani proizvod, a oblikom, dizajnom i štampom predstavlja sponu između proizvodaca i kupca proizvoda. Zagađivanje životne sredine vezano za ambalažu javlja se u svim fazama od korišćenja ambalaže za pakovanje proizvoda, pa do njenog odstranjivanja po upotrebi proizvoda. Poznato je da su domaćinstva, dvorišta, fabričke hale, prostor oko puteva i izletišta zagađeni zbog loših navika i postupaka s ambalažom po upotrebi njenog sadržaja. U cilju zaštite životne sredine može se ambalaža po upotrebi ponovo koristiti za pakovanje istih ili sličnih proizvoda ill posle reciklaže kao vrednosna sekundarna sirovina.
Reference
Boroczne, S.M. (1990) Interaction between the plastic and combined packaging materials with the food. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Curaković, M., Ciković, N. (1989) Važnost istraživanja procesa migracije u razvoju novog ambalažnog materijala i programa pakovanja hrane. u: 1. Kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista Hrvatske
Curaković, M.V. (1979) Uticaj svetlosti, temperature i vremena skladištenja na hemijske promene kašastog soka jagoda pakovanog u boce od različito obojenog stakla. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Gajić, V. (1979) Uništavanje ambalaže od plastičnih masa i mogućnosti njenog ponovnog korištenja. u: Plastične mase i prehrambeni proizvodi, savetovanje, Beograd
Gvozdenović, J.J., Curaković, M.V., Lazić, V.L. (1990) Environmental protection in industry for production of packing materials and packaging. u: ISEP Vienna, Proceedings, str. 705-712
Gvozdenović, J.J. (1982) Ekološki značaj reciklaže ambalaže i materijala za pakovanje. u: Savetovanje STAS, Beograd
Gvozdenović, J.J., Curaković, M.V., Lazić, V.L., Vujković, I.A. (1989) Zaštita čovekove sredine u procesu proizvodnje ambalaže. u: Zaštita životne sredine u procesnoj industriji, savetovanje, Dubrovnik, str. 118
Gvozdenović, J.J., Curaković, M.V., Lazić, V.L., Vujković, I.A. (1989) Eco packages, new ecological programs for food packing. Envirotrech, Vienna, str. 288-295
Kopun, N. (1980) Korist od otpadaka papira. u: VIII jugoslovensko zasedanje Jugoslovenskog saveza za zaštitu i unapređivanje čovekove okoline, Novi Sad
Mirilov, M. (1990) Savremeni zdravstveni zahtevi u odnosu na ljudsku hranu. Jugoslovenski časopis za unapređenje kvaliteta života, vol. 15, br. 1-2, str. 1-4
Neža, E. (1980) Reciklaža energije i materijala. u: VIII jugoslovensko zasedanje Jugoslovenskog saveza za zaštitu i unapređivanje čovekove okoline, Novi Sad
Roder, H. Recycling: Weltweit. Zagreb, Prevod Centra za dokumentaciju i informacije, br. 350. 278
Rodin, A. (1980) Povratna ili nepovratna ambalaža. Manipulacija i skladištenje, br. 6
Rodin, A. (1981) Ambalaža u procijepu. Manipulacija i skladištenje, br. 1
Vučetin, N. (1980) Kakva je politika oko ambalaže u krizi energije i sirovina. Savremeno pakovanje, br. 6
Vujičić, I.F. (1989) Tehnologija prerade i zdravstveno stanje hrane. u: Ekološka zaštita, mogućnosti proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane, savetovanje, Novi Sad, str. 135-147
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka