Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 12  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 61, br. 5-6, str. 364-372
Perspektive unapređenja konkurentnosti poljoprivrede Srbije u procesu (re)industrijalizacije
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Ključne reči: konkurentnost; komparacija cena; makroekonomske mere
Sažetak
Konkurentnost u međunarodnom poslovnom okruženju predstavlja ključni instrument uspeha, odnosno evaluacije stvorene vrednosti svih učesnika u lancu vrednosti. Ona se može vrednovati pomoću različitih pokazatelja, uz uvažavanje velikog broja faktora od uticaja na njenu složenu strukturu. Otuda ona predstavlja okvir kojim se potvrđuju konkurentske prednosti/nedostaci, kako na makro nivou, tako i u odnosu na mikro nivo odnosno same privredne subjekte i njihovu ponudu. Konkurentnost se može posmatrati na nivou čitavih nacionalnih privreda, industrijskih grana i sektora, kao i na nivou pojedinačnih proizvoda. Najčešći pristup komparaciji dostignutog nivoa konkurentnosti dovodi u vezi iskazanu cenu koštanja i/ili prodajnu cenu u odnosu na kvalitativne (vrednosne) aspekte proizvoda/usluge. Polazna tačka u ostvarivanju konkurentnosti celokupne nacionalne ekonomije su cene i kvalitet inputa. Efikasnost poslovanja uvažava uticaj svih inputa, a posebno onih čije je relativno učešće u ukupnoj ceni koštanja visoko. Za razliku od visoko automatizovanih proizvodnih procesa, poljoprivreda i pored porasta stepena automatizacije i dalje predstavlja radno intenzivnu delatnost. To je izdvaja u odnosu na druge privredne grane zbog visokog uticaja produktivnosti, kao i uticaja klimatskih i drugih prirodnih faktora. Istovremeno, poljoprivreda predstavlja i veoma značajan ekonomsko-socijalni sektor, pa su u različitim nacionalnim ekonomijama prisutni različiti koncepti makroekonomskih mera kojima se stimuliše ravnomeran regionalni razvoj poljoprivredne proizvodnje. Veoma visok nivo uticaja na konkurentnost poljoprivrednih proizvoda u Republici Srbiji imaju makroekonomski faktori koji opredeljuju opšti poslovni ambijent za razvoj poljoprivrede i njenu konkurentnost u celini.
Reference
*** (2004/2012) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Official Gazette of the Republic of Serbia, br. 84/2004, 86/2004 - amended in 61/2005, 61/2007 and 93/2012
Banse, M., Gorton, M., Hartell, J., i dr. (1999) The evolution of competitiveness in Hungarian agriculture: From transition to accession. u: Paper presented at European congress of Agricultural Economists (IX), Warsaw
Birovljev, J., Štavljanin, B. (2012) The role of sustainable development and organic farming in preserving agriculture and rural values. u: Paper presented at International scientific conference Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region - preservat, (978): 20
Birovljev, J., Štavljanin, B. (2011) Development of organic food production in European countries with comparable resources. Strategic Management, vol. 16, br. 3, str. 23-33
Dunmore, J.C. (1986) Competitiveness and comparative advantage of U. S. agriculture. USDA. Economic Research Service
European Commission (1993) Economie Européenne. Rapport économique annuel pour 1993. Brussels
Fenyvesi, L., Késmárki-Gally, S.E. (2012) Boosting the competitiveness of agricultural production through an innovation system. Studies in Agricultural Economics, 114(2): 106-110
Gordon, M., Davidova, S. (2001) The international competitiveness of CEEC agriculture. u: Paper presented at British Association of Slavonic and East European Studies (BASESS) Conference, Cambridge
Ministry of Agriculture Forestry and Water Management Bylaws. http://www.mpt.gov.rs/documents/list/126/uredbe-poljoprivreda
Paraušić, V., Cvijanović, D. (2006) Značaj i uloga klastera u identifikaciji izvora konkurentnosti agrarnog sektora Srbije. Industrija, vol. 34, br. 1-2, str. 81-90
Paraušić, V., Mihailović, B., Hamović, V. (2010) Imperfect competition in the primary agricultural commodity market in Serbia. Ekonomski anali, vol. 55, br. 184, str. 113-150
Porter, M.E. (1990) The competitive advantage of nations. New York: The Free Press
Porter, M.E. (2007) Konkurentska prednost - ostvarivanje i očuvanje, vrhunskih poslovnih rezultata. Novi Sad: ASEE Books
Presnal, A. (2003) Konkurentnost privrede Srbije 2006-[dijagnoza rasta]. Beograd: Jefferson Institute
Roca, B., Milićević, N. (2011) Neadekvatna primena koncepta o ekonomskoj efikasnosti i privredno-sektorski logistički system. u: Paper presented at Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede NDES, Palić, Beograd: Ekonomski fakultet
SEEDEV (2012) Analiza trendova u proizvodnji i trgovini poljoprivrednih proizvoda iz Vojvodine u odnosu na proizvodnju i trgovinu u Srbiji, regionu, EU i svetu. SEEDEV, Retrieved from http://195.178.40.73/poljoprivreda/sites/default/files/Analiza_konkurentnosti_Seedev.pdf
SIEPA (2013) Finansijska podrška za investitore. Retrieved from http://siepa.gov.rs/sr/index/finansiranje/finansijskapodrska-za-investitore
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekopre1306364B
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2013.