Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 36, br. 3, str. 125-130
Direktni e-mail marketing - praksa i iskustvo Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Ključne reči: direktni e-mail marketing; sistemi preporuka; CRM- upravljanje odnosima sa kupcima; ERP- planiranje resursa preduzeća; web prodavci
Sažetak
Direktni e-mail marketing predstavlja obraćanje kupcu neposredno i bez angažovanja posrednika. On predstavlja oblik komuniciranja sa ciljnom populacijom neposredno što utiče na stvaranje snažnijih i lojalnijih veza sa potencijalnim kupcem n odnosu na tradicionalna sredstva direktnog marketinga (npr. televizija, radio, štampani i reklamni panoi itd). Osnovni cilj direktnog e-mail marketinga je izgradnja dugoročnih odnosa sa tekućim i potencijalnim kupcima kroz vezu "jedan prema jedan". Direktni e-mail marketing nema za cilj momentalnu prodaju već podizanje preferencije za dotičnim proizvodom zahvaljujući angažovanju mnogobrojnih elektronskih medija.
Reference
Awad, E.M. (2004) Electronic commerce from vision to fulfillment. Pearson
Chen, S. (2005) Strategic management of e-business. New York, itd: Wiley
Končar, J.A. (2001) Savremeni tokovi i perspektive direktne prodaje i direktnog marketinga. Nova trgovina, 5-6
Lovreta, S.M., Petković, G.K., ur. (2003) Strategija i politika trgovine Republike Srbije. Beograd: Ekonomski fakultet
Lovreta, S.M., Končar, J., Petković, G.K. (2005) Kanali marketinga - trgovina i ostali kanali. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Mcdonald, W.J. (1998) Direct marketing. Boston: McGraw-Hill
Pocajt, V., Tošić, D. (2003) Internet poslovanje posle 2000. Beograd: Industrijski inženjering
Roberts, M.L., Berger, P.D. (1999) Marketing management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci