Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
2002, br. 7, str. 219-227
Teorijske postavke o tumačenju konkurencije markama
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
Marka proizvoda i usluga predstavlja sve značajnije sredstvo tržišnog nastupa. Njom se omogućuje izgradnja jedinstvenog imidža određenog preduzeća i diferenciranje njegovog paketa ponude u odnosu na konkurenciju. Kreiranje prepoznatljive marke podrazumeva analizu svih eksternih i internih osobenosti procesa markiranja. U tom svetlu, mikroekonomske i makroekonomske principe pojašnjenja konkurencije markom treba shvatiti kao okvir za kreiranje uspešne strategije trgovinske marke.
Reference
Corstjens, J., Corstjens, M. (1995) Store wars. New York, itd: Wiley
Fitzell, P. (1998) The explosive growth of private label in North America. New York: Global Books
Gilbert, D. (1999) Retail marketing management. Harlow-London, itd: Pearson Education
Keegan, W.J., Green, M.C. (1997) Principles of global marketing. New Jersey: Prentice Hall
Pricot, A. (1991) Ökonomische Theorien der Organisation: Ein Überblick über neuere Ansätze und deren betriebswirtschaftliches Anwenqungs-potential. u: Ordelheide V.D., Rudolph B., Büsselmann E. [ur.] Betriebseischaftlerhe und Ökonomische Theorie, Stuttgart
Schenk, H.O. (1994) Handels - und Gattungs-marken. u: Bruhn M. [ur.] Handbuch Markenartikel, Anforderungen an die Markenpolitik aus Sicht von Wiessenschaft und Praxis, Stuttgart, Band I
Steffanhagen, H. (1994) Marketing - Eine Einführung. Stuttgart-Berlin-Koln
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Ekonomika (2020)
Primena institucionalnih inovacija u trgovini - iskustva tržišno razvijenih privreda
Sokolov-Mladenović Svetlana

Anali Ekon fak Subotica (2001)
Trgovinska marka u vertikalnom marketing sistemu
Vukmirović Goran

Anali Ekon fak Subotica (2002)
Merenje efikasnosti web komunikacija trgovinskog preduzeća
Končar Jelena A.

prikaži sve [7]