Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 49, br. 1, str. 87-96
Ispitivanje kvaliteta kafe različitim metodama
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za prehrambenu tehnologiju i biohemiju, Srbija
bCity Institution for Public Health Protection (GZZZ), Belgrade, Serbia and Montenegro
cUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Ključne reči: coffee; caffeine; heavy metals; HPLC; aflatoxin
Sažetak
Dobijeni rezultati ispitivanja kvaliteta kafa koje se najčešće konzumiraju na našem tržištu pokazali su da kvalitet kafe odgovara vrednostima koje su preporučene Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti namirnica. Ovim ispitivanjima utvrđeno je da nisu prekoračene dozvoljene granice nijednog od parametra koji utiču na kvalitet namirnica. Sadržaj teških metala i aflatoksina je ispod dozvoljenih vrednosti. Najmanji sadržaj kofeina određen je u uzorku kafe koja je proizvedena u privatnoj pržionici, a takodje jedino u njoj nije dokazano prisustvo surogata kafe. Dobijeni rezultati ispitivanja kafe ukazuju da su kafe najpoznatijih proizvođača veoma ujednačene, a rezultati ispitivanja kofeina čak i izjednačeni. To ukazuje na verovatnu činjenicu da je kafa istog porekla, a da je kasnije u pogonima pravljena različita mešavina, koja i utiče na konačni proizvod i koja daje aromu i ukus napitku.
Reference
*** (1992-2002) Pravilnik o količinama pesticida metala i metaloida i drugih otrovnih supstancija, hemioterapeutika, anabolika i drugih supstancija koje se mogu nalaziti u namirnicama. Službeni list SR Jugoslavije / Official Journal of the FRY, br. 5/92, str. 67-85 i br. 32/02
Diener, U.L., Davis, N.D. (1969) Aflatoxin formation by A. flavus. u: Goldblatt L.A. [ur.] Aflatoxins, New York-San Diego, itd: Academic Press
Hodge, J. (1967) Origin of flavor in foods: Nomenzymatic browning reactions. u: The chemistry and physiology of flavors, Westport
Horwitz, W., ur. (1975) Official methods of analysis. Arlington, VA: Association of Official Analytical Chemists / AOAC, 12th ed
Ignjatović, B., Rajković, M.B., Perić, L. (2003) Određivanje kofeina u kafi gravimetrijskom metodom. u: Informator sa 45. republičke smotre radova naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata, Kladovo, 29. maj - 01. jun, str. 27-29
Krogh, P. (1987) Mycotoxins in food. New York-San Diego, itd: Academic Press
Kuiper-Goodman, T. (1991) Risk assessment to humans of mycotoxins in animal-derived food products. Vet Hum Toxicol, 33(4): 325-32; di
Maggon, K.K., Venkitosubramanian, A. (1973) Metabolism of aflatoksin B1 and G1 by A. parasiticus. Experientia, 29, str. 1210-1211
Ostojin, M. (2000) Mikotoksikološko ispitivanje pšenice i mlinskih proizvoda od pšenice. Beograd: Farmaceutski fakultet
Pekić, B. (1983) Hemija i tehnologija farmaceutskih proizvoda - alkaloidi i etarska ulja. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Purchase, I.F.H. (1974) Mycotoxins. Amsterdam, itd: Elsevier Science Publishers
Reddy, T.V., Viswanathan, L., Venkitasubramanian, T.A. (1972) Factors affecting aflatoxin production on a synthetic medium. Biochem J, 128(1): 61P
Rodricks, J.V., Stoloff, L. (1977) Aflatoxin residues from contaminated feed in edible tissues of food-producing animal. u: Mycotoxins in Human and Animal Health, Illinois: Pocthotox
Savezni zavod za standardizaciju JUS ISO 10727. Beograd
Scott, P.M., Kuiper-Goodman, T., Watanabe, H. (1987) Risk assessment of the mycotoxin zearalenone. Regul Toxicol Pharmacol, 7(3): 253-306
Trajković, J. (1983) Analize životnih namirnica. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet / TMF
Trucksess, M.W., Pohland, E.E. (2001) Mycotoxin protocols. Totowa, NJ: Humana Press
Wagner, H., Bladt, S., Zgainski, E.M. (1974) Plant drug analysis. Berlin, itd: Springer Verlag, str. 86-87
Yayolayan, V.A., Lachambre, S. (1990) Pyrylium betines as reactive intermediates in Maillard reaction. J Food Sci, 55, str. 1124
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/JAS0401087R
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka