Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 50  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 37, br. 3, str. 277-282
Parametri setve kukuruza različitim setvenim mehanizmima
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za poljoprivrednu tehniku
bTechnická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Slovačka
cÚstav záhradnické techniky, Mendelova univerzita, Brno, Češka

e-adresajturan@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: setva; sejalica; seme; kukuruz
Sažetak
U radu se prezentuju rezultati ispitivanja kvaliteta rada setvenih agregata u poljskim uslovima. Radom je obuhvaćena analiza osobina semena kukuruza primenjenog u radu setvenih agregata u poljskim uslovima. Cilj rada je bio utvrditi razliku odnosno sličnost u kvalitetu uzdužne raspodele semena u toku setve pri različitim radnim brzinama. Rezultati obuhvataju analizu rada dva tipa setvenih sekcija . Analiziran je setveni agregata sa nadpritiskom i setveni agregat sa podpritiskom. Primenom statističkih metoda po standardu ISO 7256/1 izvedeni su zaključci o radu i data je ocena setvenih aparata. Analiza je rađena za dve radna režima za radne brzine od 10 i 12 odnosno 13 km/h. Povećanje radne brzine uslovilo je povećanje razmaka setve i uslovilo je povećanje standardne devijacije sa 37, 4 na 42, 3 odnosno sa 40,8 na 49, 8 mm.
Reference
Findura, P., Paltik, J. (2006) Kvalita sejby cukrovej repy. Nitra, Slovenska Republika, Vedecká monografia, 130
Findura, P., Jobbagy, J., Simonik, J. (2005) Evaluation of seeding quality by sugar beet crop stand establishment. Acta technologica agriculturae, 8(4), str. 85-88
Findura, P., Tóth, P., Ponjičan, O., Turan, J. (2008) Uticaj dubine setve na kvalitet setve šećerne repe. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 1-2, str. 47-54
Findura, P., Nozdrovický, L., Poničan, J., Turan, J., Ponjičan, O. (2009) Ocena novih setvenih mehanizma za setvu šećerne repe. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 4, str. 245-253
Mead, R., Curnow, R.N., Hasted, A.M. (1996) Statistical methods in agricultural and experimental biology. London: Chapman & Hall
Mehandžić, R., Turan, J., Meši, M., Malinović, N. (2006) Ispitivanja setvenih agregata za setvu pšenice na redukovanoj obradi zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 3-4, str. 152-157
Meši, M. (2000) Uticaj rotacije i translacije setvene ploče na ujednačenost razmaka zrna u redu. Novi Sad: Poljoprivedni fakultet, Doktorska disertacija
Páltik, J., Rataj, V., Bašek, P. (1994) Vplyv opotrebenia výsevnej pätky na rozmiestnenie semien v riadku. Acta Technologica Agriculturae, Nitra, VŠP, 24, 67-77
Páltik, J., Maga, J., Findura, P. (2002) Hodnotenie kvality rozmiestnenia rastlin po sejbe repy rvoznymi sejačkami. u: Zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencie Agrotech 2002, Nitra: SPU, str. 254-260
Vitázek, I., Havelka, J., Piršel, M. (2005) Aerodynamic porosity measurement. Agriculture, vol. 51, Č. 7, str. 368-371
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2009)
Ocena novih setvenih mehanizma za setvu šećerne repe
Findura Pavol, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2012)
Uticaj fizičkih osobina semena na kvalitet setve specifičnog setvenog mehanizma
Findura Pavol, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2011)
Optičko-elektronska kontrola setve na sejalicama za širokorednu setvu
Kostić Marko, i dr.

prikaži sve [14]