Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 50  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 37, br. 1, str. 65-74
Tehno-ekonomska analiza i ekološki aspekt klasične i selektivne aplikacije pesticida u zasadu kajsije
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresaalek@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20078: Unapređenje energetskih i ekoloških efikasnosti traktora i mobilnih sistema

Ključne reči: zasad kajsije; tehno-ekonomska; zemljišni drift; klasična i selektivna aplikacija; orošivač
Sažetak
U radu je analizirana hemijska zaštita zasada kajsije primenom klasične i selektivne aplikacije. Analiza je imala za cilj da utvrdi ekološki aspekt različitih tipova aplikacije, kao i da kroz tehno-ekonomsku analizu istih potvrdi ili opovrgne isplatljivost i opravdanost primene selektivne aplikacije.Ekološki aspekat je praćen sa aspekta gubitaka pesticidne tečnosti u vidu zemljišnog drifta. Tretiranje je obavljeno vučenim orošivačem, koji je za potrebe selektivne aplikacije bio opremljen senzorima koji uključuju rasprskivače samo u prisustvu biljne mase. Pomoću vodosenzitivnih pločica i posebnih mernih posuda mereni su gubici radne tečnosti na zemljištu, primenom klasične i selektivne aplikacije. Selektivna aplikacija je prema rezultatima istraživanja, obezbedila smanjenje norme tretiranja od 17,78% u trogodišnjem zasadu kajsije, odnosno od 19,03% u dvogodišnjem zasadu. Ovo smanjenje norme u kombinaciji sa značajno smanjenim driftom daje prednost primeni selektivne aplikacije u mladima zasadima koštičavog voća, u odnosu na klasičnu aplikaciju sa ekološkog aspekta. Tehno-ekonomska analiza tretiranja kajsije pokazuje, da je selektivna aplikacija smanjila cenu koštanja po jednom tretiranju tri godine starog zasada kajsije za 14,9 €/ha, odnosno za 15,5 €/ha u dvogodišnjem zasadu. Posmatrano na celu sezonu uštede iznose 104,3 €/ha za trogodišnji zasad, odnosno 108,5 €/ha za dvogodišnji zasad kajsije.
Reference
Aleksić, G., Popović, T., Milovanović, P., Starović, M., Trkulja, N., Savić, D. (2010) Mikoze kajsije. Biljni lekar, vol. 38, br. 4-5, str. 310-316
Almaši, R. (2010) Polifagne štetočine koštičavih voćaka. Biljni lekar, vol. 38, br. 4-5, str. 338-347
Balsari, P., i dr. (2007) The development of a Crop Identification System (CIS) able to adjust spray application to target characteristics. Alnarp, Sweden: SuProFruit
Bugarin, R., Sedlar, A., Đukić, N. (2009) Gubici usled drifta pri orošavanju višegodišnjih zasada i mere za smanjenje. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 118-126
Bugarin, R., Sedlar, A., Jovanović, B. (2010) Gubici usled drifta pri mehanizovanoj zaštiti kajsije. Biljni lekar, vol. 38, br. 4-5, str. 398-406
Keserović, Z., Korać, N., Magazin, N., Grgurević, V., Gvozdenović, D., Bijelić, S., Vračević, B. (2008) Proizvodnja voća i grožđa na malim površinama. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Keserović, Z., Ognjanov, V., Vračević, B., Magazin, N. (2010) Stanje i perspektiva proizvodnje kajsije i šljive u Srbiji. Biljni lekar, vol. 38, br. 4-5, str. 263-271
Koch, H., Weisser, P. (2000) Sensor equipped orchard spraying: Efficacy, savings and drift reduction. Aspects of Applied Biology, (57)-Pesticide Application: 357-362
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2008) Savremena tehnička rešenja i mere poboljšanja efikasnosti orošivača u cilju primene malih i srednjih normi pri orošavanju voćnjaka. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 117-128
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2009) Ekološki prihvatljive mašine za aplikaciju pesticida u voćnjacima i vinogradima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 16-25
Stahli, W. (2003) Masini pentru aplicarea tratamentelor fitosanitzare si fertilizarea foliara a culturior legumicole. Partea I-a: Aparate si masini de stropit. Timosoara: Editura Agroprint
van de Zande, J.C., i dr. (2007) Development of a Crop Health Sensor (CHS) to minimase spray applications in apple. Alnarp, Sweden: SuProFruit
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci