Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
1996, vol. 27, br. 1, str. 45-49
Marketing gradova - smernice za strategiju imidža Beograda
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Prosperitet većine gradova danas u velikoj meri zavisi od sposobnosti da se zadrže postojeći i privuku novi stanovnici, posetioci, preduzetnici investitori. Radi se o aktivnostima koje planira, organizuje i sprovodi najčešće javni sektor, tj. gradske vlasti i različite agencije javnog karaktera, mada se te aktivnosti mogu javiti i kao deo privatne inicijative različitih udruženja. U pitanju je sve veća primena marketing pristupa u upravljanju rastom i razvojem gradova, kao rešenja za nastale probleme sa kojima se gradovi suočavaju, kao što su povećanje budžetskog deficita, pad aktivnosti ključnih privrednih organizacija i delatnosti uopšte, porast nezaposlenosti i niz drugih pratećih posledica. Na gradove se počinje gledati kao na proizvode koji treba da zadovolje potrebe odgovarajućih ciljnih grupa korisnika.
Reference
Ashworth, G.J. (1991) Products, places and promotion: Destination images in the analysis of the tourism industry. u: Sinclair Thea M. i M.J.Stabler [ur.] The tourism industry: An international analysis, Wallingford, UK-Canberra, Aus: CAB International Publishing, str. 121-142
Ashworth, G.J., Tunbridge, J.E. (1990) The tourist-historic city. London: Belhaven Press
Ashworth, G.J., Voogd, H. (1990) Selling the city: Marketing approaches in public sector urban planning. London: Belhaven Press
Ashworth, G.J., Voogd, H. (1994) Marketing and place promotion. u: Gold John R. i Stephen V.Ward [ur.] Place promotion: The use of publicity and marketing to sell towns and regions, New York, itd: Wiley, str. 39-52
Bakić, O.V. (1995) Marketing menadžment turističke destinacije. Beograd: Čigoja Štampa
Kotler, P.J. (1988) Upravljanje marketingom. Zagreb: Informator
Kotler, P.J. (1989) Upravljanje marketingom. Zagreb: Informator
Kotler, P.J., Haider, D.H., Rein, I. (1993) Marketing places: Attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations. New York, itd: Free Press
Richardson, J., Cohen, J. (1993) State slogans: The case of the missing USP. u: Uysal Muzaffer i Daniel R.Fesenmaier [ur.] Communication and channel systems in tourism marketing, New York, itd: Haworth Press, str. 91-109
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci