Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
1993, vol. 24, br. 2, str. 43-47
Jugoslovenski turistički informacioni sistem i EDI
aUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
bAMS Jugoslavije i Ekonomski fakultet u Beogradu
Sažetak
Formiranje infomacionih i rezervacionih sistema na području turizma, pored ostalog, jedan od veoma značajnih trendova na ovom najpropulzivnijem području tercijalnog sektora. U poslednjih tridesetak godina informaciona tehnologija na turističkom tržištu implementirana je na nivou turističkih preduzeća, ali i na užim i širim geografskim područjima (turističke destinacije), pa i čitavim nacionalnim teritorijama. Komuniciranje subjekata na turističkom. tržištu (turistička tražnja i turistička ponuda) postaje sve sofisticiranija a upotreba kompjutera uslov opstanka i konkurentske pozicije na tržištu. Strategijski prozor se otvara za one subjekte na tržištu (ali i uže i šire turističke destinacije) koji u planiranju, organizovanju i kontroli svoje poslovne aktivnosti uvažavaju standardizaciju (kao i segmentaciju, kompjuterizaciju i globalizaciju). Budući daje turizam jedan veoma složen sistem koji zaseca u 'sve pore privrednog i društvenog života', koji obuhvata praktično vrlo širok krug privrednih i neprivrednih delatnosti i različitih aktivnosti, u koji se (u međunarodnim i domaćim razmerama) uključuje blizu tri milijarde ljudi (domaći i strani turisti), može se naslutiti enormnost količine informacija i podataka koje kolaju između korisnika i davalaca usluga.
Reference
*** (1990) Analiza postojećih informacionih sistema u turizmu Jugoslavije. Beograd: Ekonomski fakultet - Naučno istraživački centar / NIC
*** (1990) Jedinstvene osnove informacionog sistema u turizmu Jugoslavije - radna grupa 1 i 2. Beograd: Ekonomski fakultet - Naučno istraživački centar / NIC
Bakić, O.V., Unković, S.M. (1991) Marketing u turizmu. Beograd: Ekonomski fakultet
Bakić, O.V., Zečević, B.V. (1990) Stanje i problemi informacionih sistema na međunarodnom i domaćem turističkom tržištu. Ekonomski anali, br. 10
Crnković, J., Stankić, R.M. (1989) Management information systems on micro and macro levels in the Yugoslav tourist industry. Beograd: Ekonomski fakultet
Holloway, C.J. (1989) The business of tourism. London, itd: Pitman
Maruša, D. (1992) Develompent prospects of UN/EDIFACT standards in the tourist industry: Interorganizational system in the global environment. u: Fifth International Electronic Data Interchange Conference, Slovenia, September, Bled
Peroni, G. (1991) Italy and automation: Destination data bases IHA-UFTAJA. u: Proceedings of 13th Seminar on Automation, May, Genova
UN Electronic data interchange for administration, commerce and transport (1990) An activity of the UN/ECE. u: Introduction to UN/EDIFACT, april
Zečević, B.V. (1992) Savremeni rezervacioni sistemi na turističkom tržištu. u: Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma Mogućnosti razvoja turizma Crne Gore, Tivat, maj
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.