Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 29  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 18, br. 5, str. 225-228
Uticaj biostimulatora na dužinu korena i nadzemnog dela ponika roditeljskih linija suncokreta
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresazlatica.miladinov@nsseme.com
Ključne reči: biostimulatori; suncokret; koren ponika; nadzemni deo ponika
Sažetak
Cilj rada bio je da se ispita kako biostimulatori deluju na dužinu korena i nadzemnog dela ponika kada se pre setve njima tretira seme. Testiranje je sprovedeno u novosadskom Institutu za ratarstvo i povrtarstvo na semenu pet citoplazmatski muško sterilnih linija suncokreta: OCMS- 98 (L1), HA-NS-26 (L2), PH-BC2-74 (L3), VL-A-8 (L4) i HA-26-PR (L5) koje je proizvedeno u periodu od 2010.-2012. godine. Testirane su dve varijante semena: netretirano seme i seme koje je pre primene biostimulator a tretirano metalaksilom-m. Seme je pre setve tretirano komercijalnim preparatima Slavol S, Bioplant Flora i njihovom kombinacijom. Rezultati ovog istraživanja ukazuju da primena adekvatnog biostimulatora utiče pozitivno na rast i razvoj korena i nadzemnog dela ponika dok neadekvatna kombinacija biostimulatora dovodi do inhibitornog delovanja. Tretiranje semena pre setve preparatom BIOPLANT FLORA pokazalo je dobre rezultate obzirom da je koren ponika duži u proseku za 2,4 cm kod varijante koja je tretirana ovim preparatom odnosno za 2,2 cm kod varijante semena gde je osim biostimulatora upotrebljen i fungicid na bazi metalaksila-m. Ovaj preparat je imao najbolji uticaj i na dužinu nadzemnog dela ponika povećavši ga u proseku za 1,5 cm odnosno za 1,2 cm u odnosu na kontrolnu varijantu.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka