Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 9 od 25  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 33, br. 1, str. 112-117
Efekat primene azotobaktera u proizvodnji sadnica bagrema, bresta i javora
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: inokulacija; azotobakter; sadnice; bagrem; sibirski brest; srebrnolisni javor
Sažetak
Cilj istraživanja je bio da se ispita efekat primene Azotobacter chroococcum u proizvodnji sadnica bagrema (Robinia pseudoacacia), sibirskog bresta (Ulmus pumila) i srebrnolisnog javora (Acer dasycarpum). Biljke su inokulisane na tri načina - samo seme, samo koren, i seme i koren. Početak praćenja efekta inokulacije je 60 dana nakon setve. Na svakih 15 dana biljkama je merena visina, a na kraju vegetacionog perioda i prečnik. Efekat inokulacije bagrema, sibirskog bresta i srebrnolisnog javora bakterijom Azotobacter chroococcum zavisio je od načina inokulacije i biljne vrste.U toku celog vegetacionog perioda, bez obzira kojim načinom je primenjena, inokulacija je imala pozitivan uticaj na visinu sadnica bagrema i srebrnolisnog javora. Devedeset dana posle setve sve inokulisane biljke sibirskog bresta su imale veću visinu od kontrolnih, ali razlike nisu bile statistički značajne. Kod bagrema nije bilo značajnog uticaja inokulacije na prečnik sadnica. Kod sibirskog bresta značajno povećanje prečnika sadnica dobijeno je inokulacijom korena. Kod srebrnolisnog javora svi načini inokulacija su imali pozitivan uticaj na prečnik sadnica.
Reference
Aguilar-Fernandez, M., Jaramillo, V.J., Varela-Fregoso, L., Gavito, M.E. (2009) Short-term consequences of slash-and-burn practices on the arbuscular mycorrhizal fungi of a tropical dry forest. Mycorrhiza, 19(3): 179
Govedarica, M.M., Jeličić, Z., Jarak, M.N., Milošević, N.A., Kuzevski, J., Krstanović, S. (2004) Azotobacter chroococcum kao alternativa konvencionalnom bubrenju u proizvodnji kukuruza. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 53, br. 3, str. 217-222
Hajnal, T., Jarak, M., Milošević, N. (2004) Bacterization of maize: Yield response of maize to inoculation. u: International symposium on microbial ecology ISME-10, 10th, Cancun, Mexico, 22-27. 08., Book of abstracts, str. 207
Jarak, M., Čolo, J. (2007) Mikrobiologija zemljišta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Jarak, M., Protić, R., Janković, S., Čolo, J. (2006) Response of wheat to inoculation and nitrogen fertilizers. Romanian Agricultural Research, No 23, 37-41
Mrkovački, N.B., Milić, V.M. (2001) Use of Azotobacter chroococcum as potentially useful in agricultural application. Annals of Microbiology, vol. 51, br. 2, str. 145-158
van Berkum, P., Bohlool, B.B. (1980) Evaluation of nitrogen fixation by bacteria in association with roots of tropical grasses. Microbiol Rev, 44(3): 491-517
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 09.02.2010.

Povezani članci

Letop nauč rad Polj fak (2005)
Interakcija N-đubrenja i inokulacije na prinos pšenice
Bogdanović Darinka, i dr.

Zemljište i biljka (2012)
Efekat primene mikroorganizama u proizvodnji kvalitetnog krompira
Najdenovska Olga

Zb Inst ratar i povrt (2003)
Primena sojeva Azotobacter chroococcum - NS Betafixina u gajenju šećerne repe
Mrkovački Nastasija B., i dr.

prikaži sve [10]