Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 27  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 37, br. 1, str. 128-137
Uticaj rokova, sorte i gustine setve na prinos zrna pšenice u 2010/11. godini
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Projekat:
Savremeno oplemenjivanje strnih žita za sadašnje i buduće potrebe (MPNTR - 31066)

Sažetak
Istraživanje uticaja vremena (rokova) i gustina setve na prinos dve ozime sorte pšenice izvedeno je na oglednom polju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima, u proizvodnoj 2010/11. godini, u sklopu dugotrajnog poljskog ogleda pod ustaljenim nazivom 'Rokovi setve '. U proseku za obe sorte i sve četiri gustine setve, najveći prinos zrna pšenice ostvaren je u I roku setve a bio je značajno veći samo u odnosu na III rok. Prinos zrna imao je tendenciju opadanja sa kašnjenjem u rokovima setve. Na osnovu jednačine linearne regresije, moglo se zaključiti da izračunato regresiono uprosečeno smanjenje prinosa zrna po rokovima iznosi 635 kg ha-1. Analizirajući efekte rastućih gustina setve na prinos zrna, prinos je rastao do 500 kl. zrna/m2, a zatim opadao sa daljim porastom gustina. Posmatrajući razlike u prinosu zrna između pojedinih sorti a pri istoj gustini setve, uočeno je da je pri gustinama od 300, 500 i 700 kl. zrna/m2 prinos sorte Zvezdana bio nešto veći u odnosu na NS-40S, dok je samo pri gustini od 900 kl. zrna/m2 sorta NS-40S ostvarila veći prinos.
Reference
Denčić, S., Kobiljski, B., Mladenov, N., Pržulj, N. (2009) Proizvodnja, prinosi i potrebe za pšenicom u svetu i kod nas. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 46, br. 2, str. 367-377
Hristov, N., Mladenov, N., Kondić-Špika, A., Marjanović-Jeromela, A., Jocković, B., Jaćimović, G. (2011) Efekat ekoloških i genetičkih faktora na korelacije i stabilnost komponenti prinosa kod pšenice. Genetika, vol. 43, br. 1, str. 141-152
Jaćimović, G., Malešević, M., Aćin, V., Marinković, B., Crnobarac, J., Latković, D., Lalić, B., Pejić, B. (2013) Effects of drought on yield of winter wheat in long-term field trial and Vojvodina Province. Research Journal of Agricultural Science, Vol. 45 (3), http://www.rjas.ro/index.php/rjas, 7th International Symposium Trends in the European Agriculture Development, May 30-31, 2013, Timisoara, Romania
Malešević, M., Aćin, V., Jaćimović, G., Hristov, N., Bogdanović, D., Marinković, B., Latković, D. (2011) Sowing dates and densities of winter wheat in long-term trials. u: 22nd International Symposium Food safety production, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 19-25 June, 2011, Proceedings, Novi Sad, Serbia: Faculty of Agriculture, 314-317
Malešević, M., Jaćimović, G., Aćin, V., Marinković, B., Crnobarac, J., Latković, D. (2012) Prilog proučavanju sortne specifičnosti mineralne ishrane pšenice. u: Savetovanje agronoma Srbije (46), Zlatibor, 29.01-04.02., Zbornik referata, 57-70
Malešević, M., Jaćimović, G., Jevtić, R., Aćin, V. (2011) Iskorišćavanje genetskog potencijala pšenice u uslovima abiotičkih stresova. u: 45. Savetovanje agronoma Srbije, 30.01-05.02.2011., Zlatibor. Zbornik referata, Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 3-14
Malešević, M., Jovićević, Z., Štatkić, S., Dolapčev, S., Stojšin, V. (2008) Povratak ka višim i stabilnijim prinosima strnih žita. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 14, br. 1-2, str. 13-29
Malešević, M., Starčević, L., Milošev, D. (1994) Uslovi gajenja i tehnologija proizvodnje strnih žita. u: Furman T. [ur.] Mehanizovana proizvodnja strnih žita, Novi Sad: Institut za polj. tehniku, Poljoprivredni fakultet
McMaster, G.S., II, J., Shaffer, M.J., Deer–Ascough, L.A., Byrne, P.F., Nielsen, D.C., Haley, S.D., Andales, A.A., Dunn, G.H. (2003) Gpfarm plant model parameters: complications of varieties and the genotype ..environment interaction in wheat. Transactions of the ASAE, 46(5): 1337-1346
Panković, L., Malešević, M. (2006) Tehnologija gajenja strnih žita sa posebnim osvrtom na tritikale. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 427-433
Protić, R., Rajković, S., Janković, S. (2003) Važnije agrotehničke mere u tehnologiji proizvodnje ozime pšenice. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 9, br. 1, str. 9-20
Spasojević, B., Malešević, M. (1984) Vreme i gustina setve pšenice sa aspekta sortne specifičnosti. Savremena poljoprivreda, vol. 32, 7-8, 293-304
Todorović, J., Lazić, B., Komljenović, I. (2003) Ratarsko-povrtarski priručnik. Laktaši: Grafomark
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.12.2013.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2000)
Uticaj rokova setve na prinos i kvantitativna svojstva nekih sorata ozime pšenice u navodnjavanju
Dragović Svetimir, i dr.

Acta agriculturae Serbica (2004)
Uticaj gustine setve na strukturu prinosa pšenice
Bokan N., i dr.

Zaštita bilja (2010)
Zastupljenost semena korova u usevu soje i suncokreta
Konstantinović Branko, i dr.

prikaži sve [10]