Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 27  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 47, br. 1, str. 163-171
AMMI model u oceni interakcije hibrid × rok setve za prinos semena i sadržaj ulja suncokreta
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresaigorb@ifvcns.ns.ac.rs
Sažetak
U trogodišnjem eksperimentu (2005, 2006, 2007) ispitivan je efekat hibrida, roka setve i njihove interakcije za prinos semena i sadržaj ulja suncokreta. Ogled je obuhvatio tri hibrida (Miro, Rimi, Pobednik) i osam rokova setve. U radu je primenjen AMMI (metod glavnih efekata i višestruke interakcije) model (Gauch & Zobel 1996). Za izradu AMMI1 biplota korišćen je excel (macro), prema Lipkovich & Smith (2002). U proseku za tri godine hibridi se nisu značajno razlikovali u srednjim vrednostima za prinos semena. Rokovi setve su imali značajan udeo u formiranju prinosa semena. Značajno najveći prosečni prinos postignut je u ranijim rokovima setve. Od R3 do R6 prinos je stagnirao, dok je u R7 i R8 prinos semena bio značajno najniži. Hibrid Pobednik je imao značajno najveći sadržaj ulja. U trogodišnjem proseku u R2, R4 i R5 došlo je do najvećeg nakupljanja ulja, zatim vrednosti opadaju do R7 i R8, kada su one bile najniže. AMMI ANOVA za prinos semena i sadržaj ulja pokazala je visoku značajnost samo IPC1, koja pokriva 73,8 % odnosno 69,4 % varijacije. Na osnovu ocene stabilnosti za prinos semena i sadržaj ulja na kombinovanom (podaci za sve tri godine) AMMI1 grafikonu uočava se najveća stabilnost hibrida Miro, dok su Rimi i Pobednik bili nestabilniji. Sa prvom interakcijskom komponentom (IPC1) visoko značajnu pozitivnu korelaciju za prinos semena imale su pa_cv (padavine u cvetanju) i rv_cv (relativna vlažnost vazduha u cvetanju), odnosno značajnu pozitivnu korelaciju rv_fz (relativna vlažnost vazduha u fiziološkoj zrelosti). Visoko značajne odnosno značajne pozitivne korelacione koeficijente sa vrednostima prve bilinearne komponente za sadržaj ulja imale su tmx_cv (maksimalne dekadne temperature u cvetanju) tj. tsd_cv (srednje dekadne temperature u cvetanju) i os_cv (osunčavanje u cvetanju). Grafički prikaz AMMI1 biplota može pomoći u izboru stabilnih hibrida i rokova setve za željene osobine.
Reference
Bange, M.P., Hammer, G.L., Rickert, K.G. (1997) Environmental control of potential yield of sunflower in the subtropics. Australian Journal of Agricultural Research, 48(2): 231
Baros, J.F., de Carvalho, M., Basch, G. (2004) Response of sunflower (Helianthus annuus L.) to sowing date and plant density under Mediterranean conditions. European Journal of Agronomy, 21(3): 347
Borković-Radulović, N., Berber, S., Bojić, B., Đurđev, S. (1995) Uticaj ishrane suncokretovim i repičinim uljem na nivou holesterola i lipoproteinskih frakcija. u: 36. savetovanje o proizvodnji i preradi uljarica, Budva, 5-10.06, Zbornik radova, 267-274
Cecconi, F., Geetani, M., Srebernich, R., Luciani, N. (2000) Diallel analysis in sunflower (Helianthus annuus L) genetic and phenotypic correlations for some agronomical and physiological characters. u: Proc. 15th Inter. Sunflower Conference, June 12-15, Toulouse, France, 2: E1-E6
Crnobarac, J., Dušanić, N. (2000) Uticaj pojedinih agrotehničkih mera na prinos suncokreta u 1999. godini. u: Seminar agronoma (XXXIV), Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 89-103
Crnobarac, J., Dušanić, N., Balalić, I., Jaćimović, G. (2006) Uporedna analiza proizvodnje suncokreta u 2004. i 2005. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 75-86
de la Vega, A.J., Hall, A.J. (2002) Effect of planting date, genotype, and their interaction on sunflower yield, I: Determinants of oil-corrected grain yield. Crop Sci, 42: 1191-1201
de la Vega, A.J., Hall, A.J. (2002) Effect of planting date, genotype, and their interaction on sunflower yield, II: Components of oil yield. Crop Sci, 42, str. 1202-1210
de Rodriguez, D.J., Phillips, B.S., Rodriguez-Garcia, R., Angulo-Sanchez, J.L. (2002) Grain yield and fatty acid composition of sunflower seed for cultivars developed under dry land conditions. u: Janick J., Whipkey A [ur.] Trends in new crops and new uses, Alexandria, VA: ASHS Press, 139-142
Gauch, H.G., Zobel, R.W. (1996) AMMI analysis of yield trials. u: Kang M.S., Gauch H.G. [ur.] Genotype by Environment Interactions, Boca Raton, FL: CRS Press, str. 85-122
Gauch, H.G. (1988) Model selection and validation for yield trials with interaction. Biometrics, 44(3): 705
Gontcharov, S., Zaharova, M. (2008) Vegetation period and hybrid sunflower productivity in breeding for earliness. u: International Sunflower Conf., (17th), Cordoba, Proceedings, 531-533
Granlund, M., Zimmerman, D.C. (1975) Effect of drying conditions on oil content of sunflower (Helianthus annuus L.) seeds as determined by wide line Nuclear Magnetic Resonance (NMR). North Dakota Acad. Sci. Proc, 27 (Part 2): 128-132
Khan, A. (2001) Yield performance, heritability and interrelationship in some quantitative traits in sunflower. Helia, vol. 24, br. 34, str. 35-40
Killy, F., Altunbay, S.G. (2005) Seed yield, oil content and yield components of confection and oilseed sunflower (Helianthus annuus L) cultivars planted in different days. J. Agric. and Biology, 7, str. 21-24
Kondić, J., Mijanović, K. (2008) Selection of sunflower hybrids for Banja Luka area in Bosnia and Herzegovina. u: International Sunflower Conference (XVII), Cordoba, Spain, Proceedings, 495-497
Laureti, D., Pieri, S. (2007) Tillage reduction in Central East Italy. Helia, vol. 30, br. 47, str. 129-134
Lipkovich, I., Smith, E.P. (2002) Biplot and singular value decomposition macros for Excel. www.jstatsoft.org/v07/i05/biplot01.xla
Marinković, R. (1992) Path-coefficient analysis of some yield components of sunflower (Helianthus annuus L.). Euphytica, 60, str. 201-205
Marinković, R., Dozet, B., Vasić, D. (2003) Oplemenjivanje suncokreta. Novi Sad: Školska knjiga, Monografija, 367
Miklič, V., Hladni, N., Jocić, S., Marinković, R., Atlagić, J., Saftić-Panković, D., Miladinović, D., Dušanić, N., Gvozdenović, S. (2008) Oplemenjivanje suncokreta u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 1, str. 31-63
Punia, M.S., Gill, H.S. (1994) Correlations and path coefficient analysis for seed yield traits in sunflower, Helianthus annuus L. Helia, 17(20), str. 7-11
Šimić, B., Ćosić, J., Liović, I., Krizmanić, M., Poštić, J. (2008) The influence of weather conditions on economic characteristics on sunflower hybrids in macro experiments from 1997 to 2007. u: International Sunflower Conference (17th), Cordoba, Spain, Proc, 261-263
Škorić, D., Marinković, R. (1990) Stanje u oplemenjivanju i aktuelna problematika u proizvodnji suncokreta. u: Savetovanje o unapređenju uljarstva Jugoslavije, Herceg Novi, Zbornik radova, str. 1-15
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.07.2010.