Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 28  
Back povratak na rezultate
Numerička statička analiza patrone prototipa adsorpcionog filtera vazduha
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu

e-adresamiomir.raos@znrfak.ni.ac.rs
Projekat:
Unapređenje sistema monitoringa i procene dugotrajne izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u životnoj sredini primenom neuronskih mreža (MPNTR - 43014)

Ključne reči: prototip adsorpcionog filtra; numerička simulacija; statička analiza
Sažetak
Laboratorija za upravljanje kvalitetom vazduha na Fakultetu zaštite na radu u Nišu u saradnji sa preduzećem Eco Engineering ispitivala je i izradila nekoliko prototipova adsorpcionih filtara sa aktivnim ugljem smeštenim u posebno projektovanom PVC kućištu. U cilju dobijanja sveobuhvatnih i validnih rezultata istraživanja autori su sproveli brojna eksperimentalna istraživanja kao i numeričke simulacije i analize radnih parametara i karakteristika nekoliko prototipova adsorpcionih prečistača prečistača vazduha na originalnoj eksperimentalnoj aparaturi. Suština ovog rada je da prezentuje rezultate numeričkih simulacija opterećenja i statičke analize prototipa kućišta industrijskog adsorpcionog filtera vazduha. Simulacija i prikaz rezultata rada urađeni su korišćenjem SW modula SimulationXpress i SW Simulation design study u softverskom paketu Solid Works.
Reference
*** (2007) SPO.O Software. SolidWorks, 6
EnvirocarbTM (2004) Adsorption capacity, Chemviron Carbon, Application & Service Bulletin, European operations of Calgon Carbon Corporation, Belgium. Pittsburg: Calgon Carbon
Raos, M. (2008) Investigation of integrated air purifier from low power emission sources. Niš: Faculty of Occupational Safety, Ph. D. Thesis
Raos, M., Živković, Lj., Todorović, B., Živković, N., Đorđević, A., Radosavljević, J. (2011) Modelling of parameters of the air purifzing process with a filter-adsorber type purifier by use of neural network. Scientific Journal Strojarstvo, 53(3): 165-170
Raos, M., Živkovic, L., Živkovic, N., Todorovic, B.T. (2005) Modeliranje prečistača gasova primenom neuronske mreže. Facta universitatis - series: Working and Living Enviromental Protection, vol. 2, br. 5, str. 485-492
Raos, M., Živković, L., Đorđević, A., Todorović, B. (2009) Modeliranje karakteristika prečistača gasova tipa filter-adsorber neuronskom mrežom. Facta universitatis - series: Physics, Chemistry and Technology, vol. 7, br. 1, str. 23-31
Raos, M., Živković, L., Đorđević, A., Živković, N., Radosavljević, J. (2010) Koncept integrisanog prečistača gasova tipa filter-adsorber. Facta universitatis - series: Physics, Chemistry and Technology, vol. 8, br. 1, str. 57-66
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2014.