Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 28  
Back povratak na rezultate
Određivanje zona zdravstvenog rizika ambijentalnog vazduha u gradu Nišu uzrokovanog prisustvom čađi korišćenjem RBF neuronske mreže
aUniverzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu
bUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
Projekat:
Unapređenje sistema monitoringa i procene dugotrajne izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u životnoj sredini primenom neuronskih mreža (MPNTR - 43014)
Unapređenje energetskih karakteristika i kvaliteta unutrašnjeg prostora u zgradama obrazovnih ustanova u Srbiji sa uticajem na zdravlje (MPNTR - 42008)

Ključne reči: zdravstveni rizik; zona zdravstvenog rizika; čađ; RBF neuronske mreže; ukupni kancerogeni rizik
Sažetak
U radu se određuje prisustvo zona zdravstvenog rizika u odnosu na koncentraciju čestica čađi prisutnih u ambijentalnom vazduhu grada Niša za analizirani period od 1995. do 2011. godine. Originalnost primenjene metode u ovom radu, za procenu prostornog zdravstvenog rizika je u predviđanju koncentracije čestica čađi u ambijentalnom vazduhu grada Niša. Predviđanje koncentracije čestica čađi urađeno je primenom RBF (Radijalne Basisne Funkcije) neuronske mreže. Predviđanje koncentracije zagađujućih supstanci u ambijentalnom vazduhu bazirano je na poznavanju imisionih koncentracija zagađujućih supstanci koje se prate u okviru postojeće mreže monitoringa, kao i na poznavanju transmisije polutanata u atmosferi. Kako je proces transmisije polutanata u atmosferi veoma složen, predviđanje koncentracija u ambijentalnom vazduhu, baziran na emisionim koncentracijama, zahteva poznavanje meteoroloških podataka, topografiju terena, fizičke i hemijske transformacije polutanata i njihovu difuziju i depoziciju. Iz tih razloga, primena RBF neuronskih mreža je jednostavnija, a rezultati zadovoljavajući. Maksimalna apsolutna greška pri određivanju zona zdravstvenog rizika na teritoriji grada Niša su reda veličine 10-4 ili manje. Za analizirani vremenski period između 1995. i 2011. godine, zone zdravstvenog rizika u gradu Nišu sa vrednostima koncentracijama čađi iznad dozvoljene granice prisutne su u 2001., 2002., 2003., 2008., 2009., 2010. i 2011. godini. Vrednost totalnog kancerogenog rizika u ovim godinama u odnosu na zone zdravstvenog rizika nalaze se u opsegu od 3.57_10-6 do 3.30_10-5. Vrednosti ukupnog kancerogenog rizika određene su kao proizvod ekspozicije čestica čađi na određenu populaciju i kancerogenog koeficijenta.
Reference
*** (1999) Guideline for reporting of daily air quality-air quality index AQI. Research Triangle Park, North Carolina: US Environmental Protection Agency - Office of Air Quality Planning and Standards, Juli, 27711
Baldauf, R.W., Lane, D.D., Marote, G.A. (1999) Ambient air quality monitoring network design for assessing human health impacts from exposure to airborne contaminants. Lawrence: University of Kansas, Department of Civil and Environmental Engineering
Đorđević, A. (2008) Qualitative and quantitative air quality evaluation in the city of Niš. Belgrade: Adrejević, ISSN 1450-801X, ISBN 978-86-7244-706-4
Fraser, A., Swinney, H. (1986) Independent coordinates for strange attractors from mutual information. Physical Review A, 33(2): 1134-1140
Katayama, R., Kuwata, K., Kajitani, Y., Watanabe, M. (1995) Embedding dimension estimation of chaotic time series using self-generating radial basis function network. Fuzzy Sets and Systems, 71(3): 311-327
Riedmiller, M., Braun, H.A. (1993) Direct adaptive method for faster back-propagation learning: The RPROP algorithm. u: IEEE Int. Conf. on Neural Networks, Proc, 586-591
Salmon, A.G., Phil, M.A.D. (2000) Determination of noncancer chronic reference exposure levels: Air toxicology and epidemiology section. California: Office of Environmental Health Hazard Assessment, Environmental Protection Agency
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka