Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 60, br. 9-10, str. 441-443
Zoonoze - aktuelan problem savremene infektologije
aKlinički centar Srbije, Klinika za infektivne i tropske bolesti, Beograd
bKlinički centar Vojvodine, Klinika za infektivne bolesti, Novi Sad
cZavod za transfuziju krvi, Novi Sad
Ključne reči: Zoonoze; Virus avijarne influence A; Adultni respiratorni distres sindrom; Prionske bolesti
Sažetak
Zoonoze predstavljaju veliku grupu oboljenja od kojih obolevaju životinje i ljudi. Ove bolesti su od ogromnog značaja za stanovništvo, pre svega sa epidemiološko-zdravstvenog, a potom i socijalnog aspekta. Iako su zoonoze stare koliko i svet, one su u poslednje vreme u naročitoj žiži javnosti, pre svega zbog pojave novih bolesti kao što su avijarna influenca, akutni respiratorni distres sindrom, spongiformne encaflopatije i dr. Smatra se da je 75% novih zaraznih bolesti čoveka životinjskog porekla. Cilj rada bio je da prikaže značaj ovih oboljenja, kao i njihovu aktuelnost, koristeći najnovije navode iz literature. Naročito je istaknuta mogućnost pojave novih bolesti životinjskog porekla, do sada nepoznatih u humanoj medicini.
Reference
Antonijević, B. (2001) Zoonoze. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Avšić-Županc, T. (2005) Emerging and reemerging viral zoonoses. u: The First Symposium of Zoonoses, Sarajevo, 21
Bannister, B.A., Begg, N.T., Gillespie, S.H. (1996) Some systemic zoonosis. u: Bannister B.A., Begg N.T., Gillespie S.H. [ur.] Infectious diseases, London: Blackwell Sci Ltd, 20: str. 392-402
Čanak, G., Jerant-Patić, V., Vukadinov, J., Madle-Samardžija, N., Doder, R., Sević, S., Turkulov, V. (2006) 'Ptičiji grip' (Avijarna influenca) - klinička slika i terapija. Medicina danas, vol. 5, br. 1-2, str. 12-17
Holtom, P.D., Leedom, J.M. (1998) Coxiella burnetti Q-fever. u: Gorbach S.L., Bartlett J.G., Blacklow N.R. [ur.] Infectious diseases, Philadelphia: WB Saunders Company, 2nd ed., 2004-7
Madle-Samardžija, N.D., Turkulov, V.S. (1998) Oboljenja centralnog nervnog sistema izazvana virusima i prionima. Novi Sad: Visio Mundi Academic Press
Prusiner, S.B. (1987) Prion and neurodegenerative diseases. N Engl J Med, 317:1517-8
Sanford, J.P. (2000) Arbovirus infections. u: Harrisons principles of internal medicine, New York: Mc Graw Hill, 849-50
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/MPNS0710441A
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.

Povezani članci

Medicinski pregled (2008)
Različite kliničke manifestacije brucelozne infekcije
Turkulov Vesna, i dr.

Medicinski pregled (2000)
Influenca - stalno među nama
Turkulov Vesna, i dr.

Medicinski pregled (2000)
Primoinfekcija virusom varicele zoster - savremena saznanja i dijagnsotičko-terapijski pristup
Cvjetković Dejan, i dr.

prikaži sve [6]